JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
5.9.2019 8.00

Riskin kantajat

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Oman yri­tyk­sen pe­rus­ta­jat ovat roh­kei­ta ris­kin ot­ta­ja. He ovat val­mii­ta lait­ta­maan it­sen­sä ja luo­vuu­ten­sa li­koon oman ide­an­sa kans­sa.

Ide­oi­ta­han on meil­lä kai­kil­la, mut­ta har­va osaa tai us­kal­taa muun­taa ne tuot­ta­vak­si lii­ke­toi­min­nak­si. Ne vain jää­vät lei­ju­maan roh­keu­den puut­tu­es­sa il­maan, sil­lä oman yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­sen kyn­nys on kor­kea.

Yrit­tä­jyys on laa­ja kä­si­te. Se ei ole pel­käs­tään käy­tän­nön toi­mi yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­sen, hoi­ta­mi­sen ja ke­hit­tä­mi­sen muo­dos­sa vaan yrit­tä­jyys on en­nen kaik­kea asen­ne. Sitä asen­net­ta tar­vit­see joka ai­noa ihan joka päi­vä ar­jes­sa, opis­ke­lus­sa, työn­haus­sa ja työn­te­ki­jä­nä.

Täs­tä syys­tä myös ope­tus­suun­ni­tel­maan on uju­tet­tu mu­kaan yrit­tä­jyys­kas­va­tus. Se ei tar­koi­ta sitä, et­tä lap­sis­ta kas­va­te­taan yrit­tä­jiä vaan tar­koi­tuk­se­na on in­nos­taa tart­tu­maan toi­meen, opet­taa si­suk­kuut­ta, sie­tä­mään epä­var­muut­ta ja en­nen kaik­kea vah­vis­taa roh­keut­ta, luo­vuut­ta, vas­tuul­li­suut­ta ja aloit­teel­li­suut­ta. Eli nii­tä asi­oi­ta, joi­ta me jo­kai­nen ar­jes­sa tar­vit­sem­me, olim­me­pa yrit­tä­jiä tai em­me.

Kun in­nos­tuk­sen sie­men on kyl­vet­ty, ak­tii­vi­set nuo­ret us­kal­ta­vat myö­hem­min elä­mäs­sään läh­teä to­teut­ta­maan roh­ke­as­ti omia ide­oi­taan ja ot­ta­maan ris­ke­jä, joi­ta yrit­tä­jät tar­vit­se­vat.

Hy­vin­voi­va yh­teis­kun­ta tar­vit­see me­nes­ty­viä yrit­tä­jiä ja yri­tyk­siä, mut­ta se tar­vit­see myös in­nos­tu­via ja ah­ke­ria työn­te­ki­jöi­tä.

Tä­nään muu­ten on Yrit­tä­jän päi­vä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?