JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
7.6.2018 8.00

Rock, rauha, rakkaus – ja tietysti urheilu

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tätä leh­teä pla­raa yli 50 000 kä­si­pa­ria sekä La­pu­al­la et­tä maa­kun­nas­sa. La­pu­an Sa­no­mien nel­jäs ke­sän kyn­nyk­sel­lä il­mes­ty­vä Pa­ras kesä La­pu­al­la -eri­kois­leh­ti ja­e­taan La­pu­al­le ja ym­pä­ris­tö­kun­tiin. Li­säk­si se on ja­os­sa nou­to­pis­teis­sä elo­kuul­le saak­ka kau­pois­sa, ma­joi­tus­liik­keis­sä, kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa, kir­jas­tol­la, baa­reis­sa, tuo­mi­o­kir­kos­sa ja ta­pah­tu­mis­sa. Pa­ras kesä La­pu­al­la -leh­den voi bon­ga­ta myös naa­pu­ri­kun­nis­ta.

Asi­aa on kau­pun­gin joka kol­kal­ta ja kai­kil­ta elä­mä­na­loil­ta. Tar­koi­tus on ol­lut ke­rä­tä koko La­pu­an kesä yk­siin kan­siin, ja kun tar­jon­taa sil­mäi­lee, ai­van hen­gäs­tyt­tää.

Ot­si­kon sa­noi­hin tii­vis­tyy tä­män pla­rin si­säl­tö. Roc­kia on tyr­kyl­lä läpi ke­sän: on pop­pia, vir­siä, tan­goa, swin­giä, gos­pe­lia ja folk­kia. Rau­haa tar­jo­a­vat mo­net seu­ra­kun­tien ta­pah­tu­mat ja käyn­ti­koh­teet, lu­ke­kaa­pa vaik­ka si­vul­ta 16 vink­ki ke­säil­lan viet­toon. Myös mo­net tai­de­näyt­te­lyt ja kir­jas­to tar­jo­a­vat rau­hal­li­sia elä­myk­siä mie­leen pai­net­ta­vak­si.

Kai­ken muun voi­kin ni­put­taa ot­si­kos­sa mai­ni­tun rak­kau­den al­le. Mis­tä muus­ta kuin rak­kau­des­ta la­jiin esi­mer­kik­si ra­ta­moot­to­ri­pyö­räi­li­jä ra­ken­te­lee koko tal­ven vers­taal­la pyö­rään­sä ja kier­tää ke­sän rin­kiä? Sa­mas­ta syys­tä puu­kon­te­ki­jä muo­toi­lee il­lat te­riä ja kah­vo­ja, puu­tar­haih­mi­nen jak­saa is­tut­taa ja ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys siir­tää leik­ki­pe­rin­net­tä lap­sil­le kesä toi­sen­sa jäl­keen.

Kun La­pu­al­la ol­laan, niin ei sovi unoh­taa ur­hei­lua. Si­tä­kin on run­saas­ti – ar­vat­kaa, kuka suos­tui Fin5-suun­nis­tus­vii­kon suo­je­li­jak­si? Ras­tien li­säk­si jut­tua on Kob­rien suun­ni­tel­mis­ta, jo­ka­mies­luo­kan SM-ki­sois­ta, on ka­vi­ou­ran kai­ku­ja ja maa­il­man pa­ras­ta pe­sä­pal­loa.

Ja on meil­lä muu­ten tou­hat­tu en­nen­kin. Si­vuil­la 34-35 on leh­ti­leik­kei­tä La­pu­an Sa­no­mis­ta vuo­sil­ta 1968 ja 1988. Ih­meen tu­tuil­ta näyt­tä­vät.

Va­rat­kaa lu­ke­mi­seen ai­kaa ja ot­ta­kaa leh­ti tal­teen! Näil­tä si­vuil­ta löy­tyy lu­ke­mis­ta ja te­ke­mis­tä koko ke­säk­si.

Pa­ras­ta ke­sää La­pu­al­la!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?