JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
13.7.2017 8.15

Säitä pitelee

Minna Vainionpää

Minna Vainionpää

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Sääs­tä kuu­luu kai joka kesä va­lit­taa, tai niin­hän me ai­na­kin teem­me. Sääs­tä va­lit­ta­mi­nen on kan­san hu­via, eten­kin ke­säi­sin, ja ai­na­kin tal­vel­la. Jos au­rin­ko pais­taa, on lii­an kuu­ma. Jos taas ei pais­ta, on kyl­mä.

Sää on syy­pää mo­neen. Sik­si sil­le löy­tyy myös mel­koi­nen jouk­ko ku­vaa­via ad­jek­tii­ve­ja ja ver­be­jä. Sääs­tä pu­hu­taan kuin ih­mi­ses­tä. Se on hal­lit­se­va, oi­kut­te­le­va, vaih­te­le­va. Toi­si­naan se pii­naa, hel­lii, piis­kaa ja pai­nos­taa.

Ke­sä­kuu ei ol­lut tänä vuon­na ko­vin ke­säi­nen, rän­tää­kin tuli paik­ka pai­koin poh­joi­ses­sa. Häm­mäs­tyk­sek­sem­me vet­tä on tul­lut lä­hes kai­kis­sa olo­muo­dois­sa pääl­lem­me, lu­mes­ta, ra­keis­ta ja rän­näs­tä al­ka­en. Moni var­maan muis­taa edel­leen me­te­o­ro­lo­gi Pek­ka Pou­dan ke­väi­sen re­pe­ä­mi­sen suo­ras­sa uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä sää­tie­to­ja lu­kies­saan. Tou­ko­kuun pik­ku­pak­kas­ten jäl­keen hän ker­toi, et­tä päi­vä päi­väl­tä läm­pe­nee, ja men­nään jopa yli vii­den as­teen! Tou­ko­kuus­sa!

Sääl­lä tai il­man, lä­hes koko Suo­mi on nyt ke­sä­lo­mal­la. Lo­mal­ta ja ke­säl­tä odo­te­taan, mi­täs muu­ta kuin au­rin­koa ja läm­pöä. Jos sitä ei pian laa­ja­na rin­ta­ma­na saa­vu yl­lem­me, niin ai­na­han voim­me täy­sin sie­mauk­sin naut­tia sää­viih­tees­tä tut­ki­mal­la sää­en­nus­tei­ta. Nii­den poh­jal­ta riit­tää uu­ti­soi­ta­vaa, jos muu­ten on uu­tis­köy­hää.

Sääs­tä ker­to­vien ti­las­to­jen poh­jal­ta näyt­tää sil­tä, et­tä al­ku­ke­säs­tä sa­taa vä­hem­män kuin lop­pu­ke­säs­tä, pait­si tänä ke­sä­nä. Lop­pu­ke­säs­tä taas on yleen­sä läm­pi­mäm­pää, saa näh­dä. Var­maa on vain se, et­tä sää vaih­te­lee. Tä­nä­kin ke­sä­nä.