JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
13.10.2022 7.00

Seuraavat 90 vuotta

La­pu­an Sa­no­mat täyt­tää huo­men­na 90 vuot­ta. Ikä­mies­sar­jas­sa, mut­ta pai­kal­lis­leh­dek­si vas­ta kes­ki-ikäi­nen.

Suo­men van­hin sa­no­ma­leh­ti on ni­mit­täin pai­kal­lis­leh­ti Åbo Un­der­rät­tel­ser. Sil­lä on ikää kun­ni­oi­tet­ta­vat 198 vuot­ta, pe­rus­ta­mis­päi­vä on 3.1.1824. Toi­sek­si van­hin on 141-vuo­ti­as Väst­ra Ny­land, kol­man­te­na en­sim­mäi­nen suo­men­kie­li­nen pai­kal­lis­leh­ti Uu­den­kau­pun­gin Sa­no­mat 131 ikä­vuo­del­laan.

La­pu­an Sa­no­mat on maa­kun­nan pai­kal­lis­leh­dis­tä vii­den­nek­si van­hin. Ete­lä-Poh­jan­maan en­sim­mäi­nen pai­kal­lis­leh­ti pe­rus­tet­tiin Kau­ha­jo­el­le 97 vuot­ta sit­ten. Kin­te­reil­lä ovat en­ti­nen Kau­ha­va, ny­kyi­nen Ko­mi­at (95 vuot­ta), Ku­rik­ka (94) ja Il­ma­jo­ki (92 vuot­ta).

La­pu­an Sa­no­mien en­sim­mäi­ses­sä nu­me­ros­sa 14.10.1932 pää­toi­mit­ta­ja, kap­tee­ni Las­si Vi­han­to­la kir­joit­taa, et­tä ”La­pua on eräs Ete­lä-Poh­jan­maan huo­mat­ta­vim­pia asu­tus­kes­kuk­sia. -- Jo kau­an on tääl­lä kai­vat­tu täy­si­pi­tois­ta pai­kal­lis­ta sa­no­ma­leh­teä. Sel­lai­sen pe­rus­ta­mi­sek­si on useil­ta ta­hoil­ta lau­sut­tu har­tai­ta toi­vo­muk­sia.”

Jo tuol­loin, ku­ten nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa, oli sel­vää, et­tä il­man pai­kal­lis­leh­teä maa­seu­tu­kau­pun­ki ei pär­jää. Ku­kaan muu ei uu­ti­soi yk­si­no­maan La­pu­an ja mei­dän la­pu­a­lais­ten asi­ois­ta. Myös­kään leh­ti ei pär­jää il­man tei­tä il­moit­ta­jia, yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta, lu­ki­joi­ta, la­pu­a­lai­sia. Olet­te kul­la­nar­voi­sia.

Leh­tem­me uu­den ul­ko­a­sun on suun­ni­tel­lut la­pu­a­lais­läh­töi­nen graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja Son­ja Hy­vä­ri­nen Rii­ma Oy:stä. Me olem­me tosi tyy­ty­väi­siä, toi­vot­ta­vas­ti te­kin. An­ta­kaa­pa pa­lau­tet­ta, mil­tä vai­kut­taa.

Tut­ki­tus­ti sa­no­ma­leh­tien uu­ti­soin­tiin luo­te­taan Suo­mes­sa vah­vim­min. Eme­ri­tus­pää­toi­mit­ta­ja Han­nu Ri­sik­ko to­te­aa­kin si­vul­la 12, et­tä toi­mi­tet­tu­jen uu­tis­ten tar­ve ei ka­toa. La­pu­an Sa­no­mat uu­ti­soi La­pu­al­ta myös seu­raa­vat 90 vuot­ta – oli vä­li­ne sit­ten verk­ko, pai­net­tu leh­ti tai jo­kin muu, vie­lä tun­te­ma­ton ka­na­va.

Huo­men­na tar­jo­am­me Sa­no­ma­tiel­lä kak­ku­kah­vit. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?