JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
24.7.2018 8.00

Sinilevillä hyvä, kaloilla tukalaa

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Nyt kuu­luu käy­dä ui­mas­sa. Ei­hän tätä kuu­muut­ta muu­ten kes­tä.

Mut­ta en­tä jos vesi ei ole­kaan kel­vol­lis­ta? Si­ni­le­vä re­hot­taa vä­hän siel­lä sun tääl­lä ja niin meri- kuin jär­vi­a­lu­eil­la­kin ku­kin­to­ja on poik­keuk­sel­li­sen run­saas­ti.

Niin hie­noa kuin hel­le mei­tä nyt sa­teis­ten sekä run­sas­sa­teis­ten ke­sien jäl­keen vih­doin vii­mein hel­lii, on sur­ke­aa, et­tä näis­tä ke­leis­tä naut­ti­vat myös si­ni­le­vät. Ja vaik­ka kuin­ka oli­si vil­voi­tuk­sel­le tar­ve, ui­maan ei le­vä­pe­räi­seen ve­teen kan­na­ta men­nä. Ei­kä sitä saa käyt­tää sau­na­ve­te­nä­kään ja eläi­met on syy­tä pi­tää pois­sa ran­noil­ta.

Si­ni­le­vät eli sy­a­no­bak­tee­rit ovat maa­pal­lon van­him­pia eli­öi­tä ja nor­maa­li osa ve­si­luon­toa. Nii­den kas­vua sää­te­le­vät juu­ri valo ja läm­pö, joi­ta niil­lä on nyt yl­lin kyl­lin, mut­ta en­nen kaik­kea ra­vin­teet, fos­fo­ri ja typ­pi. Mi­kään il­mas­ton­muu­tok­seen liit­ty­vä il­miö ei si­ni­le­vä siis ole.

Mi­kä­li ko­ti­te­koi­nen ve­si­näy­te­tes­ti an­taa oi­ke­an ku­van tai edes os­viit­taa oi­ke­as­ta, Kau­ha­jär­vel­lä ei ole si­ni­le­vää. Ei ai­na­kaan Pu­tu­ses­sa, kou­lun puo­lei­sel­la ran­nal­la. On ni­mit­täin syy­tä muis­taa, et­tä si­ni­le­vää esiin­tyy pis­te­mäi­ses­ti. Ve­si­näy­te­tes­tis­sä ote­taan vet­tä la­siin ja odo­te­taan tun­ti, jon­ka jäl­keen tar­kis­te­taan, on­ko pin­taan nous­sut vih­rei­tä hiuk­ka­sia.

La­pu­an Sa­no­mien fa­ce­book-si­vul­la ker­ro­taan, et­tä La­pu­an­jo­es­sa La­ka­luo­mal­la on ha­vait­tu pal­jon kuol­lei­ta ka­lo­ja. Ely-kes­kuk­sen ve­sis­tö­pääl­li­kön Lii­sa Ma­ria Rau­ti­on mu­kaan nyt on ka­loil­la, jos ih­mi­sil­lä­kin, tu­ka­lat ol­ta­vat. 25 as­teen läm­pö al­kaa ol­la niil­le lii­kaa ja vie­lä kun jois­sa on vesi vä­his­sä ja tum­ma­na se si­too läm­pöä li­sää.

Ka­la­kuo­le­mat viit­taa­vat ha­pen­puut­tee­seen, jos nii­hin liit­tyy vie­lä mä­dän­neen ka­nan­mu­nan ha­jua. Rau­tio suun­nit­te­lee lait­ta­van­sa ko­e­ka­las­ta­jat tar­kis­ta­maan ti­lan­teen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?