JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
7.11.2017 8.00

Sitkeitä ja innokkaita

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Per­jan­tai­na vie­tet­tiin La­pu­an Yrit­tä­jien jo­ka­vuo­tis­ta y-juh­laa. Juh­las­sa pal­ki­taan la­pu­a­lai­sia yrit­tä­jiä, sa­mas­sa yh­tey­des­sä kau­pun­ki luo­vut­taa Kar­hun­kyn­net, li­säk­si ta­pah­tu­mas­sa an­ne­taan an­si­oi­tui­neil­le Suo­men Yrit­tä­jien kes­kus­jär­jes­tön myön­tä­mät an­si­o­mer­kit. Jut­tua pal­ki­tuis­ta yrit­tä­jis­tä täs­sä leh­des­sä si­vuil­la 4-7 ja lo­put tors­tain leh­des­sä.

La­pu­an Yrit­tä­jät ha­lu­si tänä vuon­na pal­ki­ta ta­va­no­mais­ta enem­män yrit­tä­jiä. Nuo­ris­ta yrit­tä­jis­tä va­li­koi­tui­vat pys­tin­saa­jik­si sekä te­ol­li­suu­den et­tä kau­pan ja pal­ve­lun alan yrit­tä­jät. Lis­tal­la oli toki nyt pal­kit­tu­jen li­säk­si mon­ta muu­ta­kin nuor­ta yrit­tä­jää, jot­ka kaik­ki var­mas­ti eh­ti­vät vuo­rol­laan pal­ki­tuik­si tu­le­vi­na vuo­si­na. Li­säk­si pää­tet­tiin Suo­men sa­ta­vuo­tis­juh­lan hen­ges­sä myön­tää Si­su­puuk­ko eri­tyi­sen sin­nik­kääl­le yrit­tä­jäl­le.

Vuo­den yrit­tä­jäk­si yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen hal­li­tus va­lit­si päi­vä­ko­ti mar­ja­Pul­lan. (Kir­joi­tu­sa­su on ihan oi­kein juu­ri noin, lu­ke­kaa­pa si­vun 6 ju­tus­ta mik­si.)

Hal­li­tus kes­kus­te­li vuo­den yrit­tä­jän pal­kit­se­mis­pe­rus­teis­ta ja kiin­nit­ti huo­mi­o­ta muun mu­as­sa sii­hen, et­tä päi­vä­ko­ti on yk­si­tyi­nen var­hais­kas­va­tu­sa­lan yri­tys, joit­ten mää­rä tu­lee var­mas­ti jat­kos­sa kas­va­maan. Li­säk­si tah­dot­tiin nos­taa vuo­den yrit­tä­jäk­si nais­ve­toi­nen fir­ma. Vaik­ka nai­sy­rit­tä­jiä La­pu­al­la­kin on pal­jon, tah­to­vat mies­ten pyö­rit­tä­mät fir­mat yleen­sä ol­la fra­mil­la. Nai­set ei­vät pidä me­te­liä it­ses­tään ja yri­tyk­ses­tään, sekö syy­nä?

Nyt pal­kit­tiin sekä nuo­ria, in­nok­kai­ta yrit­tä­jiä et­tä sit­kei­tä pit­kän lin­jan puur­ta­jia. Heis­tä jo­kai­nen osal­taan on ra­ken­ta­mas­sa La­pu­an elin­voi­mai­suut­ta ja kau­pun­gin me­nes­tys­tä. On­nea pal­ki­tuil­le!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?