JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
22.1.2019 8.00

Suunta-viittoja urapolulle

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Vii­kon pääs­tä tiis­tai­na jär­jes­te­tään jäl­leen Rek­ry­mes­sut La­pu­an toi­sen as­teen kam­puk­sel­la.

Mes­sut le­vit­täy­ty­vät kam­puk­sen C-ra­ken­nuk­sen lii­kun­ta­sa­liin Ve­si­pa­lon­tiel­le nyt jo toi­sen ker­ran. Vii­me vuon­na suh­teel­li­sen no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la jär­jes­te­tyt mes­sut hou­kut­te­li­vat pai­kal­le tu­han­nen kä­vi­jää, ja nyt on lupa odot­taa vä­hin­tään sa­man ver­ran.

Rek­ry­mes­suil­la ni­men­sä mu­kai­ses­ti hou­ku­tel­laan al­le 30-vuo­ti­ai­ta nuo­ria ih­mi­siä löy­tä­mään oma ura­pol­kun­sa. Mes­suil­la on pai­kal­la työ­nan­ta­jia La­pu­al­ta, Sei­nä­jo­el­ta ja Kau­ha­val­ta sekä op­pi­lai­tok­sia ai­na Vaa­sas­ta as­ti. Tar­jol­la on työ­paik­ko­ja, ke­sä­työ­paik­ko­ja, TET-paik­ko­ja, työs­sä­op­pi­mis­paik­ko­ja, si­jai­suuk­sia, hen­ki­lös­tö­vuok­raus­fir­mo­jen kaut­ta teh­tä­vää työ­tä, op­pi­so­pi­mus­paik­ko­ja. Li­säk­si voi tu­tus­tua eri­lai­siin kou­lu­tus­lin­joi­hin ja ope­tel­la te­ke­mään edus­ta­van CV:n eli an­si­o­lu­et­te­lon.

Si­vul­la 8 on li­sää jut­tua sekä Rek­ry­mes­suis­ta et­tä sii­tä, mi­ten mo­nel­la ta­val­la voi elä­mä­nu­ran­sa löy­tää.

Moni nuo­ri tus­kit­te­lee kou­lu­tus­pai­kan ja am­ma­tin­va­lin­nan ää­rel­lä. Mis­tä sitä voi tie­tää, mitä ha­lu­aa lo­pun elä­mään­sä teh­dä? En­tä jos oma kou­lu­tus­va­lin­ta on­kin ai­van vää­rä? Tai mitä jos tun­tuu, et­tä on ihan vää­räs­sä työ­pai­kas­sa? Si­vul­la 8 mes­su­jen jär­jes­tä­jät ja pari pai­kal­la ole­van yri­tyk­sen edus­ta­jaa ker­to­vat sii­tä, mi­ten it­se pää­tyi­vät ny­kyi­seen työ­paik­kaan. Oi­kei­siin töi­hin ja omal­le alal­le on mon­ta tie­tä, tär­kein­tä on, et­tä läh­tee liik­keel­le. Jo­kai­nen työ­ko­ke­mus on plus­saa uut­ta työ­tä ha­kies­sa, jo­kai­nen käy­ty kou­lu sa­moin. Ei hait­taa, vaik­ka opis­ke­lee use­am­man kou­lu­tuk­sen.

Yri­tyk­set ha­lu­a­vat työn­te­ki­jöi­tä ja kou­lut opis­ke­li­joi­ta, jo­ten nuo­ret – tei­tä tar­vi­taan. Läh­te­kää Rek­ry­mes­suil­le!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?