JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
8.10.2019 8.00

Syökää lihaa, kotimaista lihaa

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Jos us­koo kai­ken, mitä syö­mi­ses­tä ja ruo­as­ta näi­nä ai­koi­na uu­ti­soi­daan, ei koh­ta enää us­kal­la ruo­kail­la ol­len­kaan.

Räi­keim­mil­lään ruo­ka­vou­hot­ta­jat an­ta­vat sen ku­van, et­tä ih­mi­nen tu­ho­aa maa­pal­lon syö­mäl­lä li­haa. Ete­län me­dia us­kot­te­lee meil­le, et­tä vain syö­mäl­lä vi­han­nek­sia eli ”pyör­tä­nöö­tä” (ku­ten taan­noin Här­mät-leh­den eräs us­kol­li­nen lu­ki­ja niin mu­ka­vas­ti mää­rit­te­li sa­laa­tin ja muut vi­han­nek­set) tuho voi­daan py­säyt­tää. Li­han­syö­ji­ät pi­täi­si kar­sas­taa, ja pro­pa­gan­dan mu­kaan li­haa ruo­ak­seen käyt­tä­vät ku­lut­ta­jat ovat vas­tuus­sa il­mas­ton­muu­tok­ses­ta ja sen no­peu­tu­mi­ses­ta.

Täs­sä(kin) asi­as­sa on men­ty ää­rim­mäi­syyk­siin ja jä­tet­ty ai­vot na­rik­kaan.

Tut­ta­va ker­toi hy­vin ku­vaa­van esi­mer­kin.

Erään ete­lä­suo­ma­lai­sen fir­man lou­nas­lis­tal­la on eet­ti­syy­den ja maa­il­man pe­las­tu­mi­sen ni­mis­sä jat­kos­sa pelk­kää kas­vis­ruo­kaa. Li­han si­jas­ta tar­jol­la on hum­mus­ta, ek­soot­ti­sia he­del­miä, juu­rek­sia ja muu­ta köy­kääs­tä. Nämä lou­naat tu­le­vat työ­pai­kal­le muo­vi­pak­kauk­sis­sa, joi­ta on use­am­pi si­säk­käin, oli­ko pe­rä­ti kak­si-kol­me.

Voi jär­jen köy­hyys ja hys­te­ria. Mil­lä ta­voin muo­vi­pa­ka­tut, ul­ko­mail­ta tuo­dut kas­vik­set ku­ten mu­na­koi­sot tai ana­nak­set pe­las­ta­vat maa­il­man? He­del­mät len­tä­vät meil­le il­mo­jen hal­ki, jol­loin nii­den hii­li­ja­lan­jäl­ki on ai­van val­ta­va ver­rat­tu­na vaik­ka­pa lä­hi­si­ka­lan, ka­na­lan tai li­ha­kar­ja­ti­lan tuot­tei­siin. Pu­hu­mat­ta­kaan niis­tä muo­vi­pak­kauk­sis­ta, joi­hin kas­vik­set pa­ka­taan.

Näi­den si­jaan lä­hi­kau­pas­ta ha­et­tu lä­hi­tuot­ta­jan pa­la­pais­ti van­ha­nai­kai­ses­sa pa­pe­ri­kää­rees­sä on huo­mat­ta­vas­ti isom­pi il­mas­to­te­ko. Ja sitä pait­si va­lin­ta myös maa­seu­dun ja ko­ti­mai­sen ruo­an hy­väk­si – myös il­mas­ton, kun tuo­tan­to säi­lyy ko­ti­maas­sa, jol­loin ei tar­vit­se tuot­taa bra­si­li­a­lais­ta nau­dan­li­haa tu­han­sien ki­lo­met­rien pääs­tä jat­kos­sa­kaan.

On asi­al­lis­ta miet­tiä, mil­lais­ta ruo­kaa pöy­tään­sä lait­taa. Mut­ta ei kan­na­ta so­ke­as­ti sän­täil­lä ko­vim­min huu­ta­jien pe­räs­sä miet­ti­mät­tä yh­tään va­lin­to­jen­sa jär­ke­vyyt­tä. Kaik­kein fik­suin­ta on suo­sia lä­hi­ruo­kaa, oli se sit­ten li­haa tai kas­vik­sia.

Syö­kää li­haa, ja syö­kää ilol­la. Ko­ti­mais­ta li­haa. Ja pan­kaa lau­ta­sel­le myös vih­re­ää, pu­nais­ta ja kel­tais­ta. Kun­han se on ko­ti­mais­ta.