JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
21.3.2019 8.00

Taas kura lentää

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ke­vät on tuo­nut teil­le los­ka­ke­lit, lä­tä­köt ja ku­ra­vel­lin. Kaik­ki au­toi­li­jat sitä ei­vät näy­tä huo­mi­oi­neen, sil­lä tei­den var­siin ke­rään­ty­nei­siin lam­mi­koi­hin tä­räy­te­tään sel­lai­sel­la vauh­dil­la, et­tä ku­ra­ve­si len­tää kaa­res­sa kaik­ki­al­le lä­hiym­pä­ris­töön.

Osui­ko omal­le koh­dal­le? Siis se ve­si­suih­ku. Vai kuu­mot­taa­ko pos­kia se, et­tä olit it­se ra­tin ta­ka­na? Val­ta­van ve­si­kaa­ren taak­se tus­kin näit­kään it­se. Se peit­ti tuo­ki­ok­si al­leen kai­ken, myös muu­ta­man ja­lan­kul­ki­jan La­pu­an kes­kus­tas­sa muu­ta­ma päi­vä sit­ten!

Hu­vit­ta­val­ta­han se näyt­tää, ai­na­kin sil­loin, kun se ei osu omal­le koh­dal­le. Rois­ke­ve­den kas­te­le­ma kä­ve­li­jä on asi­as­ta tois­ta miel­tä. Jos ra­pa­vel­lin mu­ka­na len­tää muu­ta­kin kuin ku­ra­vet­tä, voi­vat seu­rauk­set ol­la ikä­viä.

Useim­mi­ten tör­ke­äs­ti aja­vat au­toi­li­jat jat­ka­vat mat­kaa ja sel­vi­ä­vät sot­kus­ta vi­hai­sen kat­seen saat­te­le­ma­na. Jos­kus pe­su­la­las­ku tu­lee pe­räs­sä, tai pu­he­lin­soit­to kas­tu­neel­ta, joka on eh­ti­nyt ot­taa au­ton re­kis­te­ri­nu­me­ron ylös ja ot­taa yh­teyt­tä. Ta­val­li­sim­min ku­rat­tu kä­ve­li­jä jat­kaa mat­kaa ko­tiin ja pe­sää jäl­ki­pyy­kin it­sek­seen ma­na­ten.

Rapa rois­kuu nyt, kun lumi su­laa, ei­vät­kä ja­lan­kul­ki­jat ai­na väl­ty kas­tu­mi­sel­ta. Kos­ka se on tie­dos­sa, au­toi­li­jat voi­vat ot­taa asi­an huo­mi­oon ja so­vi­tel­la ti­lan­ne­no­peu­den sii­hen mal­liin, et­tä ai­na­kaan kaa­res­sa rapa ei len­nä ym­pä­ris­töön.

Ihan vaan muis­tu­tuk­se­na au­toi­li­joil­le - se ra­pa­ve­den rois­ki­mi­nen tois­ten pääl­le on lai­ton­ta!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?