JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
12.9.2019 8.00

Taas on aika loistaa

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Vuo­den pi­mein ajan­koh­ta kol­kut­taa ovel­la. Il­lat pi­me­ne­vät pi­me­ne­mis­tään, yöt ovat sy­si­mus­tia. Yh­tä tum­mia hah­mo­ja liik­kuu hä­mä­ris­sä il­man hei­jas­tin­ta, il­man va­lo­ja, omaa hen­ke­ään uha­ten.

Kyl­lä, taas tätä sa­maa vuo­des­ta toi­seen! Mikä sii­nä on niin vai­ke­aa teh­dä it­ses­tään ja­lan­kul­ki­ja­na ja pyö­räi­li­jä­nä nä­ky­vä lii­ken­tees­sä pi­me­än ai­kaan. Vain puo­let ja­lan­kul­ki­jois­ta käyt­tää hei­jas­tin­ta ja sa­man ver­ran pyö­räi­li­jöis­tä sy­tyt­tää lam­pun pyö­rään­sä pi­me­äl­lä.

Nä­ke­mi­nen ja nä­ky­mi­nen ei­vät ole sama asia. Ja­lan­kul­ki­jan ei kan­na­ta yli­ar­vi­oi­da nä­ky­vyyt­tään. Ja­lan­kul­ki­ja­na näen kyl­lä hel­pos­ti va­lot pääl­lä aja­van au­toi­li­jan, mut­ta au­toi­li­ja ei näe mi­nua, jos vaat­teis­sa­ni ei ole mi­tään hei­jas­ta­vaa. Jo­ten huo­leh­di­taan nyt ne hei­jas­ti­met hei­lu­maan jo­kai­seen ul­ko­ta­kin lie­pee­seen, mitä ko­toa löy­tyy.

Ai­van lois­ta­van huo­mi­o­nar­von saa­vat hei­jas­tin­lii­vit. Nii­den käyt­tö on li­sään­ty­nyt mer­kil­le pis­tet­tä­väl­lä ta­val­la. Joka ker­ta mel­kein kii­tän ää­neen, kun huo­mi­o­lii­vit al­ka­vat vilk­kua jo kau­kaa au­ton­va­lo­jen lä­hes­ty­es­sä kä­ve­li­jää. Mitä pa­rem­min te­kee it­sen­sä nä­ky­väk­si, sitä tur­val­li­sem­paa on liik­kua pi­me­äl­lä tiel­lä.

Ny­kyi­sin on tar­jol­la haus­ko­ja asus­tei­ta ja yk­si­tyis­koh­tia, jot­ka hei­jas­ta­vat. Nii­tä käy­te­tään ul­ko­vaat­teis­sa, re­puis­sa ja ken­gis­sä. Saa­ta­vil­la on hei­jas­ta­via tar­ro­ja ja jopa neu­le­lan­ko­ja.

Mil­tä­hän näyt­täi­si­vät pi­me­äl­lä hei­jas­ta­vas­ta lan­gas­ta neu­lo­tut pipo, la­pa­set ja kau­la­hui­vi. On­ko joku jo eh­ti­nyt sel­lai­set neu­loa, syk­syä pi­me­ää ja vii­lei­tä säi­tä en­na­koi­den?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?