JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
29.8.2019 8.00

Tähtitaivaan alle yöksi

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Jos ei tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na ole mi­tään eri­tyis­tä suun­ni­tel­maa, niin läh­de yök­si ulos täh­ti­tai­vaan al­le. Lu­vas­sa on vuo­de­nai­kaan näh­den lois­ta­va sää. Yön­sä tar­ke­nee hy­vin nuk­kua vaik­ka tel­tas­sa.

En­si lau­an­tai­na Suo­men Latu haas­taa nel­jän­nen ker­ran mei­tä nuk­ku­maan yön ul­ko­na. Haas­teen ta­voit­tee­na on hou­ku­tel­la vä­keä luon­toon. Eri paik­ka­kun­nil­la tem­pais­taan haas­teen mer­keis­sä pys­tyyn mo­nen­lai­sia ul­koil­ma- ja met­sä­ho­tel­le­ja, joi­hin pat­ja­pai­kat ovat ol­leet ha­lut­tu­ja. Naa­pu­ri­kau­pun­gis­sa Sei­nä­jo­el­la Nuku yö ul­ko­na -ta­pah­tu­maan on lii­tet­ty al­kuil­las­ta mm. lin­tu­jen tun­nis­ta­mis­ta, met­sä­joo­gaa ja pol­ku­ret­ki.

La­pu­al­la ei vi­ral­lis­ta ta­pah­tu­maa ole, mut­ta haas­teen voi sil­ti to­teut­taa kuka ta­han­sa tai mikä ryh­mä hy­vän­sä. Var­mas­ti yö vaik­ka­pa ju­ni­o­riur­hei­lu­jouk­ku­een kes­ken oli­si omi­aan nos­tat­ta­maan ryh­mä­hen­keä.

Kau­pun­gis­sa so­pi­via paik­ko­ja luon­non hel­mas­sa nuk­ku­mi­seen on lu­ke­mat­to­mia, ei­kä edes tar­vit­se vält­tä­mät­tä läh­teä ko­ti­pi­haa tai par­ve­ket­ta kau­em­mak­si. Myös Simp­si­öl­lä on laa­vu­ja, Ala­jo­el­la ky­tö­tu­pa, Jo­ki­laak­sos­sa jo­en­ran­taa ja suo­jais­ta pi­ha­pii­riä pui­den kat­vees­sa. Yö­py­mis­tä voi ko­keil­la uu­den lu­ki­on riip­pu­ma­tois­sa ja jo­ka­mie­he­noi­keuk­sien suo­mal­la mah­dol­li­suu­del­la telt­tan­sa voi pys­tyt­tää vii­kon­lop­pu­yök­si vaik­ka Lau­ri­lan­puis­toon.

Ta­val­li­ses­ta ar­jes­ta saa mu­ka­van eri­lai­sen läh­te­mäl­lä luon­toon, vaik­ka vain laa­vul­le is­tu­maan. Yö­py­mi­nen ul­ko­na puo­les­taan on mo­nel­le meis­tä jo to­del­lis­ta ext­re­meä.

Jos joku la­pu­a­lai­nen vas­taa Suo­men La­dun haas­tee­seen ja nuk­kuu yön­sä ul­ko­na vii­kon­lop­pu­na, niin lait­ta­kaa La­pu­an Sa­no­mien Fa­ce­book-si­vul­le tun­nel­ma­ku­via.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?