JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
17.1.2019 8.00

Tarve tulla takaisin

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Si­vul­la vii­si on jut­tu pa­luu­muut­ta­jas­ta, jon­ka haas­tat­te­lu on iha­naa lu­et­ta­vaa kun­nan päät­tä­jil­le, jot­ka La­pu­al­la­kin miet­ti­vät, mi­ten kään­tää muut­to­tap­pio ta­kai­sin voi­tol­li­sek­si. Tomi Nat­ri ker­too ju­tus­sa, et­tä La­pu­al­le pa­laa­mi­nen oli vain ajan ky­sy­mys. Mies tun­nus­taa, et­tä mitä kau­em­mas ko­toa pol­ku on kul­ke­nut, sitä tär­ke­äm­mäk­si täh­täi­mek­si syn­nyin­pi­tä­jään pa­luu on muo­dos­tu­nut. Tuli tar­ve tul­la ta­kai­sin.

Olen it­se­kin yk­si pa­luu­muut­ta­jis­ta. Kes­ki-Suo­mi-län­si­ran­nik­ko-pää­kau­pun­ki­seu­tu-tur­neen jäl­keen al­koi yhä enem­män kal­vaa si­sin­tä. Mie­tin, mikä mät­tää – oli töi­tä ja koti, ys­tä­viä ja har­ras­tuk­sia. Yh­te­nä pää­si­äi­se­nä La­pu­al­la se kir­kas­tui, kun piti läh­teä aja­maan Es­poo­seen ta­kai­sin. Mul­la­han on koti-ikä­vä! Pa­luu­muu­tin, en­kä ole ka­tu­nut. Oma La­pua, oma kir­jas­to, oma Saa­ren­kan­kaan mont­tu, oma ui­ma­hal­li ja rak­kaat, vaik­ka­kin vai­ke­at la­pu­a­lai­set. Mi­tään tääl­tä ei puu­tu.

Ja mei­tä on pal­jon mui­ta­kin. Naa­pu­ri­kau­pun­gis­sa Kau­ha­val­la on teh­ty pit­kään ”Tuu jo ko­tia” -kam­pan­jaa Kau­ha­val­la asu­neil­le. La­pu­al­la mie­ti­tään var­mas­ti sa­man­lais­ta mark­ki­noin­tia. Täl­lai­sia Tomi Nat­rin kal­tai­sia, val­ta­kun­nan­ta­sol­la tun­net­tu­ja ih­mi­siä kan­nat­tai­si näis­sä kam­pan­jois­sa hyö­dyn­tää. Ja ku­ten ju­tus­ta käy il­mi, töi­tä voi teh­dä tääl­tä kä­sin pk-seu­dul­le ja ul­ko­mail­le­kin as­ti. Yh­tey­det­kin vain pa­ra­ne­vat, kun pää­ra­ta saa­daan kun­toon. Nyt jo pää­see kol­mes­sa tun­nis­sa Kamp­piin, jos tar­ve on.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?