JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
22.11.2018 8.00

Tervetuloa joulu­tun­nelmaan

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­a­lai­nen jou­lu­se­son­ki on jo mon­ta vuot­ta al­ka­nut Kult­tuu­ri­kes­kus Van­han Pau­kun jou­lu­mark­ki­noil­ta. Vii­meis­tään tä­män vii­kon ai­ka­na mo­nen ko­din ik­ku­noi­hin, pi­hoi­hin ja par­vek­keil­le il­mes­tyy jou­lu­va­lo­ja ja lyh­ty­jä. Ha­vu­pui­ta ja pen­sai­ta ko­ris­tel­laan va­loin, ja tont­tu­ja­kin nä­kyy jo siel­lä tääl­lä. Koko kau­pun­ki kau­nis­tuu suu­ren juh­lan odo­tuk­seen, ja Kaup­pa­ka­dun jou­lu­va­lot syt­ty­vät.

Kult­tuu­ri­kes­kuk­sen upea teh­das­mil­jöö luo ai­van oman­lai­sen­sa fii­lik­sen jou­lu­mark­ki­noil­le – on­han se ai­van tois­ta kuin jät­ti­mäi­sen ur­hei­lu­hal­lin tai mes­su­a­ree­nan me­lui­sa met­ri­la­ku­ta­pah­tu­ma. Van­has­sa Pau­kus­sa myy­dään upei­ta kä­si­töi­tä, si­sus­tus­tuot­tei­ta, vaat­tei­ta, neu­lei­ta, her­kul­li­sia (it­se teh­ty­jä­kin) ruo­kia, mak­ka­roi­ta ja juus­to­ja Sak­sas­ta, ko­ru­ja, lyh­tei­tä, kou­lu­lais­ten luok­ka­ret­ki­kas­saa kar­tut­ta­via tuot­tei­ta, mat­to­ja, tur­kik­sia, ha­vuk­rans­se­ja... Myös Jou­lu­puk­ki on pai­kal­la, ja Pa­ja­kap­pe­lis­sa eläy­dy­tään en­sim­mäi­seen jou­luun tal­lis­sa. He­vos­kyy­tiin­kin pää­see jäl­leen.

Läh­te­kää ha­ke­maan ko­tiin ad­vent­ti­a­jan tun­tua Van­has­ta Pau­kus­ta! Myös me La­pu­an Sa­no­mien väki olem­me pai­kal­la van­has­sa tu­tus­sa pai­kas­sa kir­jas­ton au­las­sa. Tar­jol­la on pien­tä ma­ke­aa ja il­mai­nen ar­von­ta.

Täs­sä leh­des­sä on liit­tee­nä La­pu­an kau­pun­gin en­sim­mäi­nen tie­do­tus­leh­ti. Se on saa­nut ni­mek­seen ”Hy­viä uu­ti­sia La­pu­al­ta”. Lu­ke­kaa­pa si­vul­ta 15 al­ka­en, mik­si La­pu­al­la on ihan pa­ras­ta asua, har­ras­taa ja kas­vat­taa per­het­tä.

Leh­des­sä on myös jut­tua omais­hoi­ta­jan ar­jes­ta, Soi­nin li­mo­naa­ti­teh­taas­ta, li­sää muis­to­ja La­to­saa­res­ta, tuo­reen mu­se­oin­ten­den­tin miet­tei­tä, yh­den per­hee­näi­din ra­kas työ las­ten lei­ke­kir­jo­jen pa­ris­sa... Ja on­pa myös pit­käs­tä ai­kaa pal­jon pyy­det­ty ris­tik­ko.

Läm­min­tä, ilois­ta al­ka­vaa ad­ven­tin ai­kaa!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?