JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
20.8.2020 7.00

Toiveissa ehjä liigakausi

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ko­ri­pal­lo­lii­gas­sa pe­laa­va la­pu­a­lai­nen Kob­rat ker­toi ei­len jy­my­uu­ti­sen: Seu­ra on vär­vän­nyt ri­vei­hin­sä maa­jouk­ku­e­mies Remu Rai­ta­sen. Mie­hel­lä on ko­vat näy­töt, hän oli muun mu­as­sa Mä­ke­län­rin­teen ur­hei­lu­lu­ki­on jouk­ku­ees­sa val­mis­tu­mis­vuon­naan toi­sek­si te­hok­kain pe­laa­ja heti Lau­ri Mark­ka­sen jäl­keen. Ei­pä vähä mi­tään. Ja Remu Rai­ta­sel­la on laji gee­neis­sä, hä­nen isän­sä on Jari Rai­tai­nen, jol­la on ta­ka­naan pe­rä­ti 77 mies­ten maa­ot­te­lua.

Nyt on Kob­ril­la ka­sas­sa kova jen­gi. Po­ru­kas­sa on mon­ta tut­tua ni­meä: Ant­to Nik­ka­ri­nen, Jus­si Tur­ja, Juho Leh­to­ran­ta, Pee­tu Droc­ki­la, Ant­ho­ny Gai­nes Jr, Jor­dan Lo­ve­rid­ge ja Jus­tin Pier­ce – tuo­reim­pa­na Remu Rai­ta­nen. Yh­tä mies­tä vail­le val­mis ros­te­ri.

Kob­rien lii­ga­kau­si käyn­nis­tyy ko­ti­ot­te­lul­la Uu­den­kau­pun­gin Ko­ri­hai­ta vas­taan 14. lo­ka­kuu­ta. Mah­ta­va odot­taa ot­te­lui­ta, jän­ni­tys kip­ris­te­lee jo val­miik­si vat­san­poh­jas­sa.

Vii­me ke­vää­nä kaa­vail­tiin myös py­sy­vää fa­ni­toi­min­taa Kob­ril­le. Se, ku­ten moni muu­kin han­ke, ko­sah­ti ki­vil­le ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia.

Ei­len to­det­tiin jäl­leen yk­si uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta Ete­lä-Poh­jan­maal­la. Toi­vot­ta­vas­ti tätä lu­et­ta­es­sa ei ole tul­lut uu­sia.

Niin ko­ris­lii­gan kuin mui­den­kin tal­vi­la­jien sar­jo­jen, kai­ken­lais­ten har­ras­tei­den ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien jat­ku­mi­nen tal­ven yli on pit­käl­ti nyt kiin­ni pan­de­mi­an hil­lit­se­mis­toi­mien te­ho­a­mi­ses­ta. Jos me kaik­ki otam­me tur­va­toi­met to­des­ta, niin voim­me vie­lä kään­tää kas­va­neen tar­tun­ta­mää­rän ta­kai­sin las­kuun. Äl­kää nyt ai­na­kaan läh­te­kö sin­ne pää­kau­pun­ki­seu­dul­le hu­vi­mat­kal­le äl­kää­kä tun­gek­si­ko ih­mis­jouk­koi­hin. Nämä toi­met luu­li­si ole­van help­po to­teut­taa.

Hel­teis­tä vii­kon­lop­pua!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?