JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
15.11.2018 8.00

Tuleeko Alanko kolmonen?

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kaup­pa­kes­kus Ruu­din toi­mi­joi­den vuok­rai­sän­tä­nä on toi­mi­nut ti­lo­jen ra­ken­nut­ta­ja Wa­saG­roup, tai tar­kem­min sa­not­tu­na sen kiin­teis­tö­ra­has­to­yh­tiö Wa­saG­roup Funds. Vii­me vii­kol­la yh­tiö ker­toi myy­neen­sä päi­vit­täis­ta­va­ra­kiin­teis­tö­jen­sä omis­tuk­sia 30 mil­joo­nan eu­ron edes­tä ruot­sa­lai­sel­le Ci­bus Nor­dic Real Es­ta­te AB:lle. Kaup­pa kat­taa kuu­si kiin­teis­töä, muun mu­as­sa Kes­kol­le ja Tok­man­nil­le pit­kil­lä so­pi­muk­sil­la vuok­rat­tu­ja ti­lo­ja.

La­pu­a­lai­sia asia kiin­nos­taa si­kä­li, et­tä Kaup­pa­kes­kus Ruu­tiin on ol­lut ha­vit­teil­la myös kol­mas ra­ken­nus. Sii­hen oli­si tar­koi­tus tul­la drive in -tyyp­pi­nen pi­ka­ruo­ka­paik­ka. Si­tä­hän asi­as­sa Ruu­dis­ta puut­tuu. Väki viih­tyi­si os­tok­sil­la kau­em­man, jos oli­si mah­dol­li­suus mur­ki­noi­da vä­lil­lä.

Kiin­teis­tö­jen omis­tus siir­tyy siis nyt Ruot­siin. Lie­kö naa­pu­ril­la in­toa läh­teä ra­ken­nut­ta­maan jat­koa Alan­koon? Ci­bus Nor­dic Real Es­ta­te AB on kiin­teis­tö­si­joi­tu­syh­tiö, joka on no­tee­rat­tu Tuk­hol­man pörs­sis­sä. Se ja­kaa omis­ta­jil­leen tuot­toa os­ta­mal­la, omis­ta­mal­la ja ke­hit­tä­mäl­lä päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan kiin­teis­tö­jä Poh­jois­mais­sa.

Yh­ti­ön tie­dot­teen mu­kaan Kes­kon ja Tok­man­nin os­ta­mi­nen tu­kee sen kas­vust­ra­te­gi­aa. Tyy­pil­li­ses­tä tie­do­te­jar­go­nis­ta voi ri­vien vä­lis­tä lu­kea ihan mitä ta­han­sa, mut­ta toi­veik­kaas­ti myös sen, et­tä Kaup­pa­kes­kus Ruu­ti laa­je­ni­si vie­lä yh­del­lä ko­ko­nai­suu­del­la. Ra­ken­nu­soi­keut­ta­han ton­til­la kyl­lä on.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?