JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
16.10.2018 8.00

Tunnetaanko me?

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

On­ko se lo­pul­li­ses­ti ho­meh­tu­mi­sen ja van­he­ne­mi­sen merk­ki, jos lii­an tut­ta­val­li­nen pu­hut­te­lu al­kaa nyp­piä?

Ol­koon vaan, mut­ta täs­sä tu­lee pie­ni kiu­kun­pur­kaus: Työ­säh­kö­pos­tiin ja työ­pu­he­li­meen kir­jel­möi­vät ja soit­te­le­vat mo­nen­lai­set val­ta­kun­nal­li­set ta­hot. Yh­tey­de­not­to­ja tu­lee sekä pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta et­tä maa­kun­nis­ta Lap­pia myö­den.

Yhä use­am­min ny­ky­ään pu­he­lu tai kir­je al­kaa pu­hut­te­lul­la ”Hei Tar­ja!” – Niin, ky­sees­sä ei toki ole mil­lään lail­la tut­tu lä­het­tä­jä, mut­ta il­mei­ses­ti myyn­ti­mie­het ja tren­di­tu­kat ovat nyt kek­si­neet, et­tä on myy­vem­pää tai coo­lim­paa pu­hu­tel­la tun­te­ma­ton­ta vas­taa­not­ta­jaa etu­ni­mel­lä.

Vii­me vii­kol­la lä­het­ti kah­teen ker­taan pos­tia (kun en vuo­ro­kau­den si­säl­lä eh­ti­nyt vas­ta­ta) Edi­tor Hel­sin­gin hep­pu, joka aloit­ti kir­jeen­sä sa­noil­la ”Hei Tar­ja! Toi­vot­ta­vas­ti ke­sä­si su­jui hie­nos­ti!”

Voi et­tä teki mie­li vas­ta­ta, et­tä ”Hei Chris­ti­an, tun­ne­taan­ko me?”

Kun ei ole kos­kaan sa­not­tu edes kä­des­tä päi­vää, tun­tuu tuol­lai­nen ”Hei Tar­ja” jo­ten­kin tö­ke­röl­tä ja oma­val­tai­sel­ta. Siis suo­mek­si sa­not­tu­na tun­get­te­le­val­ta. Var­sin­kin kun on ai­van sel­vää, et­tä Chris­ti­an ei voi­si vä­hem­pää vä­lit­tää sii­tä, kuin­ka myyn­ti­kir­jeen saa­jan kesä on su­ju­nut.

Vai olen­ko täs­sä asi­as­sa lii­an van­ha­nai­kai­nen tai kaa­voi­hin kan­gis­tu­nut? Kaik­ki muut­ko jo pu­hut­te­le­vat nuo­ria ja van­ho­ja, tut­tu­ja ja tun­te­mat­to­mia, mi­nis­te­rei­tä ja mui­ta vis­kaa­le­ja etu­ni­mil­lä tut­ta­val­li­seen sä­vyyn?

Väit­tä­kää vas­taan, hy­vät pe­rus­te­lut huo­mi­oo­no­te­taan. Mut­ta kun­nes sel­lai­set saan, ai­on ol­la van­ha­nai­kai­nen ja tei­ti­tel­lä sekä it­se­ä­ni van­hem­pia et­tä nii­tä, joi­ta en hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tun­ne.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?