JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
21.9.2017 8.05

Uutista, ei myyntipuhetta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Mei­tä leh­den­te­ki­jöi­tä moi­ti­taan jos­kus sii­tä, et­tä ker­rom­me leh­des­sä ne­ga­tii­vi­sia asi­oi­ta La­pu­al­ta. Pi­täi­si ol­la vain iloa ja nau­run­hyrs­ket­tä.

No. La­pu­an Sa­no­mat on ni­me­no­maan ”sa­no­mat” eli sa­no­ma­leh­ti.

Me em­me voi jät­tää uu­ti­soi­mat­ta sitä, jos La­pu­al­ta hä­vi­ää jo­kin yri­tys, tai vaik­ka­pa kau­pun­gin­joh­ta­jan­va­lin­ta me­nee päin pe­rä­lau­taa. Ne ovat asi­oi­ta, jot­ka la­pu­a­lai­sia pu­hut­ta­vat ja jot­ka kan­sal­la on oi­keus tie­tää. Ei leh­den teh­tä­vä ole yrit­tää maa­la­ta ku­vaa, et­tä La­pua on pa­ra­tii­si, jos­sa ei kos­kaan ta­pah­tu mi­tään kur­jaa. Jo­han sii­nä me­ni­si us­kot­ta­vuus niin leh­del­tä kuin kau­pun­gil­ta­kin.

Sa­no­ma­leh­ti ei ole myyn­tie­si­te, vaan uu­tis­vä­li­ne, joka ot­taa sel­vää ta­pah­tu­mien taus­tat ja ker­too la­pu­a­lais­ten ilot ja su­rut. Huo­no­jen uu­tis­ten tar­koi­tus on myös he­rät­tää kes­kus­te­lua ja saa­da väki toi­mi­maan, jot­ta asi­oi­ta voi­tai­siin pa­ran­taa.

Ei­len tie­dus­tel­tiin myös, mik­sem­me ker­ro, et­tä muil­ta­kin paik­ka­kun­nil­ta läh­tee yri­tyk­siä. No. La­pu­an Sa­no­mat on La­pu­an Sa­no­mat. Ei Sei­nä­jo­en, Ylis­ta­ron tai Kor­tes­mar­kin sa­no­mat. Me kir­joi­tam­me sii­tä, mitä La­pu­al­la ta­pah­tuu. Hy­väs­sä ja pa­has­sa.

PS: Kan­nes­sa ja si­vul­la 6 on sy­dä­meen­käy­vä uu­ti­nen hy­vän asi­an puo­les­ta. Ot­ta­kaa­pa vin­kis­tä vaa­rin.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?