JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
4.7.2019 8.00

Vangitse hetki

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Si­vul­la 7 on ke­sä­toi­mit­ta­ja Fan­ni Aal­lon jut­tu va­lo­ku­vaa­mis­ta har­ras­ta­vas­ta Ris­to Vä­hä­mä­es­tä. Mies saat­taa ol­la en­nes­tään leh­tem­me lu­ki­joil­le tut­tu ur­hei­lu­yh­teyk­sis­tä, mut­ta ny­ky­ään Vä­hä­mä­en vä­li­ne on ka­me­ra. Tu­han­net ih­mi­set seu­raa­vat pal­ki­tun ku­vaa­jan kau­neu­den­ta­jun il­men­ty­miä so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­sa.

Myös Lap­San eni­ten ty­kä­tyt ku­vat Fa­ce­boo­kis­sa ja Ins­tag­ra­mis­sa ovat usein kau­nii­ta mai­se­ma­ku­via, ku­ten vaik­ka­pa maa­nan­tai­na Va­sun­tiel­tä na­pat­tu il­ta­rus­ko Tiis­tel­le päin. Lap­si- ja eläin­ku­vat ovat myös ty­kät­ty­jä.

Va­lo­ku­vauk­sen his­to­ria on pit­kä, se al­kaa lä­hes 200 vuo­den ta­kaa ca­me­ra obs­cu­ran eli neu­lan­rei­kä­ka­me­ran ja da­gu­er­ro­ty­pi­an kek­si­mi­ses­tä. Pit­kä mat­ka on tul­tu tä­hän päi­vään, kun suu­rel­la osal­la ih­mi­sis­tä on äly­kän­nyk­kä, jos­sa saat­taa ol­la hy­vin­kin hie­no ka­me­ra.

Ku­vaa­mis­ta to­sis­saan har­ras­ta­vien vä­li­neet ovat oma lu­kun­sa; niil­lä saa edel­leen ai­van tois­ta luok­kaa ole­via otok­sia kuin kän­nyk­kä­ka­me­roil­la.

Va­lo­ku­vaa­mi­sen tai­ka on kui­ten­kin kau­neu­den ja het­ken taju – sen ym­mär­tä­mi­nen, mitä kan­nat­taa ku­va­ta. Ku­vaa­ja tah­too van­gi­ta omak­seen nä­ky­män, ta­pah­tu­man, tär­ke­än ih­mi­sen, het­ken.

In­to­hi­moi­nen va­lo­ku­vaa­ja ha­lu­aa tuo­da het­ken kans­sa­e­lä­jien saa­ta­vil­le. Ku­ten Ris­to Vä­hä­mä­ki sa­noo: ”Ha­lu­an ku­vil­la­ni vä­lit­tää ih­mi­sil­le sitä kau­neut­ta, mitä mai­se­mis­ta löy­tää.” Va­lo­ku­vaa­jien an­si­os­ta nä­em­me esi­mer­kik­si Ala­jo­ki­mai­se­mis­ta myös ne nur­kat, joi­hin ei fil­la­ril­la, saa­ti au­tol­la pää­se.

Par­hail­laan on me­nos­sa La­pu­an Sa­no­mien ke­sä­ku­va­ki­sa. Tee­ma­na on Pa­ras kesä La­pu­al­la. Par­haat ku­vat pal­ki­taan, ja ne pää­se­vät näy­til­le leh­den si­vuil­le. Oh­jeet osal­lis­tu­mi­seen ohes­sa.

Ku­vauk­sel­lis­ta hei­nä­kuu­ta!