JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
25.6.2019 8.00

Vanhempana, jos ollenkaan

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Suo­ma­lai­set me­ne­vät edel­leen eni­ten nai­mi­siin ke­säl­lä. Ta­ka­vuo­sien su­per­suo­sik­ki ju­han­nus on kui­ten­kin väis­ty­nyt suo­si­tuim­man hää­päi­vän pai­kal­ta ai­ko­ja sit­ten. Ti­las­to­kes­kus ker­too, et­tä ny­ky­ään puo­let pa­ris­kun­nis­ta as­te­lee alt­ta­ril­le kol­men ke­sä­kuu­kau­den ai­ka­na, niis­tä suo­si­tuin on elo­kuu. Ke­sä­kuus­sa 2018 vi­hit­tiin 2 724 pa­ria, hei­nä­kuus­sa 3 540 pa­ria ja elo­kuus­sa 2018 sa­noi ”tah­don” 4 853 pa­ris­kun­taa.

En­tis­tä har­vem­pi kui­ten­kin avi­oi­tuu, ja avi­oi­tu­vat ovat en­tis­tä van­hem­pia. Tois­sa vuo­den ja vii­me vuo­den vä­li­nen ero avi­o­liit­toon vi­hit­ty­jen mää­räs­sä on ai­ka iso: kun tois­sa vuon­na vih­ki­va­lat van­noi 26 542 pa­ria, vii­me vuon­na avi­o­lii­ton sol­mi enää 23 799 pa­ris­kun­taa. Sol­mit­tu­jen avi­o­liit­to­jen mää­rä vä­he­ni yh­des­sä vuo­des­sa 2 743:lla.

Nai­mi­siin­me­noi­kä on kas­va­nut ta­sai­ses­ti vuo­si­kau­sia. Kau­as on tul­tu niis­tä ajois­ta, jol­loin mie­het me­ni­vät nai­mi­siin rip­pi­pu­vus­saan, kos­ka se oli niin uu­si ja mah­tui vie­lä ai­van hy­vin pääl­le. Vii­me vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa avi­oi­tu­vien kes­ki-ikä nai­sil­la oli 32 vuot­ta ja mie­hil­lä 34 vuot­ta. Toi­sel­la kier­rok­sel­la ole­vien nais­ten kes­ki-ikä oli 45 vuot­ta ja mies­ten 48 vuot­ta.

Sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien en­sim­mäi­sis­sä lii­tois­sa ei myös­kään ol­la enää ai­van un­tu­vik­ko­ja: vuon­na 2018 kah­den nai­sen sol­mi­mis­sa avi­o­lii­tois­sa nuo­ri­kot oli­vat kes­ki­mää­rin 35-vuo­ti­ai­ta, kah­den mie­hen en­sim­mäi­sis­sä lii­tois­sa vi­hit­tä­vät oli­vat kes­ki­mää­rin 44-vuo­ti­ai­ta.

Suu­rin osa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vis­ta pa­ris­kun­nis­ta me­nee edel­leen nai­mi­siin kir­kos­sa. Mut­ta vih­ki­paik­ko­ja on mui­ta­kin. Joku pari ha­lu­aa men­nä nai­mi­siin ul­ko­mail­la, toi­nen hiek­ka­ran­nal­la, kol­mas met­säs­sä. En­si vii­kol­la ker­rom­me pa­ris­kun­nas­ta, joka vi­hi­tään mo­nel­le la­pu­a­lai­sel­le tu­tus­sa, tun­nel­mal­li­ses­sa pai­kas­sa. Aja­tus kuu­los­ti toi­mi­tuk­sen kor­viin tosi iha­nal­ta, ja saat­taa­pa ol­la, et­tä näis­tä en­sim­mäi­sis­tä moni ot­taa mal­lia.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?