JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
23.11.2017 8.00

Vanhoja ja uusia joulumuistoja

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Moni meis­tä hai­kai­lee ai­ka ajoin lap­suu­teen. Jot­kut har­ras­ta­vat ret­roa niin in­nok­kaas­ti, et­tä se nä­kyy si­sus­tuk­ses­sa­kin. Si­vul­la 26 on iha­na jut­tu, jos­ta var­maan­kin suu­rin osa 1980-lu­vun lap­sis­ta it­sen­sä tun­nis­taa. Myl­ly­ky­läs­sä asu­va Suvi Piip­po on omien sa­no­jen­sa mu­kaan ”niin hul­lu”, et­tä on ke­rän­nyt 1980-lu­vun tuo­te­pak­kauk­sia ko­tiin­kin. Pii­pol­la on haus­ko­ja ta­ri­noi­ta La­pu­an kau­pois­ta 30 vuo­den ta­kaa, käy­kää­pä lu­ke­mas­sa!

Tä­män kir­joit­ta­ja kaup­pa­si 1970-lu­vul­la Vä­li­län­ky­läl­lä ur­hei­li­joi­den jou­lu­leh­teä. Sis­koo-Jo­han­na teki niil­lä jät­ti­mäi­sen ti­lin, ja mi­nä­kin muu­ta­man mar­kan. In­nois­sa­ni läh­din os­ta­maan jou­lu­lah­jo­ja. En­nin ke­mi­ka­li­os­sa, joka oli Kaup­pa­ka­dul­la sa­mas­sa pai­kas­sa mis­sä nyt on Luon­tais­tun­ti­ja (uu­des­ta yrit­tä­jäs­tä jut­tu si­vul­la 12), ko­kei­lin sor­mee­ni iha­naa sor­mus­ta äi­teel­le os­tet­ta­vak­si. Mie­tin, min­kä vä­ri­ses­tä ki­ves­tä äi­ti tyk­käi­si. Mut­ta kau­his­tus, se ei enää ir­ron­nut­kaan. Pa­nii­kis­sa kis­koin, mut­ta nah­ka vaan rul­lau­tui. En­ni, jon­ka su­ku­ni­mi tai­si ol­la Jo­hans­son, huo­ma­si lap­sen hä­dän ja rau­hoit­te­li, et­tä koi­te­taan vet­tä ja saip­pu­aa. Se mel­kein li­sä­si pa­niik­kia, kaik­ki nau­raa jos saip­pu­al­la pi­tää sor­mus­ta ir­ro­tel­la.

Kuin ih­meen kau­pal­la sor­mus ir­to­si it­ses­tään, mut­ta os­ta­mat­ta se jäi. Äi­tee sai vis­siin­kin it­se sor­va­tun pan­nu­na­lus­tan. Mut­ta voi kuin­ka tär­ke­ää oli it­se pääs­tä kaup­paan, it­se tie­na­tuil­la ra­hoil­la lah­jo­ja os­ta­maan. Se oli lap­sel­le iso asia.

Jou­lu­aat­toon on muu­ten 31 päi­vää! Joko on sylt­ty pan­tu­na pai­non al­le ja pi­pa­ri­tai­ki­na pors­tu­as­sa? Jaa ei vai? No ei tart­te­kaan. Läh­te­kää mie­luum­min koko per­heen voi­min luo­maan uu­sia jou­lu­muis­to­ja ja fii­lis­te­le­mään lä­hes­ty­vää suur­ta juh­laa vii­kon­lop­pu­na. Kau­pun­gin jou­lu­se­son­ki käyn­nis­tyy Py­hä­lah­de­nau­ki­ol­la per­jan­tai-il­ta­na, jou­lu­va­lot syt­ty­vät ja jou­lu­puk­ki­kin vie­rai­lee. Jou­luis­ta tun­nel­maa on tar­jol­la Van­han Pau­kun jou­lu­mes­suil­la lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na. Ja muu­ten: las­ten kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja lau­le­taan lau­an­tai­na Pa­ja­kap­pe­lis­sa.

La­pu­an Sa­no­mien mes­suo­sas­tol­la voi osal­lis­tua ar­von­taan, an­taa pa­lau­tet­ta ja ti­la­ta leh­den vaik­ka jou­lu­lah­jak­si. Näh­dään Van­has­sa Pau­kus­sa!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?