JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
19.10.2017 8.00

Verenperintö ja asenne

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Yrit­tä­jä­kuu­kau­den kun­ni­ak­si täs­sä leh­des­sä on nor­mi­leh­teä enem­män jut­tu­ja yrit­tä­jyy­des­tä. Mu­ka­na on pari tuo­ret­ta yri­tys­tä. Toi­nen on vie­rei­sel­lä si­vul­la ja toi­nen si­vul­la 8.

Pu­ha­kan isä ja poi­ka pe­rus­ti­vat poi­ka-Sa­mil­le yh­teis­tuu­min yri­tyk­sen, kun Sami puu­na­si muu­ten­kin au­to­ja hu­vik­seen. Kau­ha­jär­ve­läi­sen Rii­hi­mä­en yrit­tä­jä­per­heen lap­set läh­ti­vät jat­ka­maan van­hem­pien­sa yri­tys­tä. Näis­sä mo­lem­mis­sa ta­pauk­sis­sa taus­tal­la oli muu­ten myös se, et­tä palk­ka­töi­tä ei löy­ty­nyt. Kun työt lop­pu­vat, neu­vo­kas ryh­tyy yrit­tä­jäk­si.

Mo­lem­mis­sa ta­pauk­sis­sa van­hem­mat ovat ol­leet vah­vas­ti taus­ta­tu­ke­na las­ten­sa yri­tys­ten al­ku­tai­pa­leel­la. Jark­ko Pu­hak­ka kom­men­toi, et­tä yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­seen liit­tyy mo­nen­lais­ta kom­mer­ven­kiä, jo­ten hän ha­lu­si ol­la po­jan apu­na.

Mar­ja-Lii­sa Rii­hi­mä­ki taas ker­toi taan­noin, et­tä su­ku­pol­ven­vaih­dos ja uu­den yri­tyk­sen al­kuun­pa­no oli­vat Ely-kes­kuk­sen kans­sa niin hir­vit­tä­vän pa­pe­ri­so­dan ta­ka­na, et­tä hei­kom­pi oli­si jo lan­nis­tu­nut. Hän ku­vai­lee pro­ses­sia kar­me­an pit­käk­si ja uu­vut­ta­vak­si. On­nel­li­nen lop­pu­tu­los on, et­tä nuo­rem­pien Rii­hi­mä­kien te­ke­mät hal­ko­kas­sit me­ne­vät kau­pan sitä mu­kaan kun nii­tä eh­di­tään teh­dä.

Yrit­tä­jyys on siis isol­ta osal­ta ve­ren­pe­rin­tö­nä siir­ty­vät asia. Se on var­mas­ti myös aja­tus­mal­li ja asen­ne: Kyky luot­taa osaa­mi­seen­sa ja sii­hen, et­tä asi­at jär­jes­ty­vät, vaik­ka vä­lil­lä tih­kaa­soo. Us­kal­lus heit­täy­tyä ihan vain it­sen­sä va­raan ja roh­keus teh­dä rat­kai­su­ja em­pi­mät­tä.

Täs­sä leh­des­sä on asi­aa myös Suo­men en­sim­mäi­ses­tä maa­seu­tu­pi­tä­jään ha­e­tus­ta ap­teek­ki­lu­vas­ta, äi­jien laa­tu­a­jas­ta, vau­vo­jen va­lo­ku­vaa­mi­ses­ta, put­ki­rem­pas­ta ja ja ja... Lu­ke­kaa ja läh­te­kää kau­pool­le!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?