JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
18.12.2018 8.00

Vilinää ja vilskettä

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kuu­si yö­tä jou­luun on, las­kin ai­van it­se sen, kun näin sil­mät tont­tu­sen!

Jou­lu­lau­lua mu­kail­len aat­toon on ai­kaa kuu­si yö­tä ja kuu­si te­ho­kas­ta päi­vää. Siis­pä nämä vii­mei­set päi­vät ovat mo­nes­sa ko­dis­sa täyn­nä vi­li­nää ja vils­ket­tä, vai on­ko jou­lu jo lei­vot­tu ka­saan.

Täl­lä vii­kol­la suu­rim­mal­la osal­la tun­nel­ma ti­he­nee. Lah­jat ovat os­ta­mat­ta, kaa­pit, uu­ni ja sau­na sii­vo­a­mat­ta, pi­pa­rit lei­po­mat­ta ja kynt­ti­lät va­la­mat­ta. Vuo­den suu­rim­paan juh­laan laa­dit­tu työ­lis­ta on mit­taa­mat­to­man pit­kä.

Jou­lu on kaik­kien juh­la. Lo­pul­ta jo­kai­nen odot­taa jou­lul­taan kii­ree­tön­tä eloa ja yh­des­sä­o­loa per­heen, lä­heis­ten ja su­ku­lais­ten kes­ken. Tänä vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa on ju­lis­tet­tu myös las­ten jou­lu­rau­ha, joka poh­jau­tuu las­ten ja nuor­ten aja­tuk­siin jou­lus­ta ja jou­lu­rau­has­ta.

Sen pe­rus­teel­la, ai­kui­set hei; tär­kein­tä, edes nuor­ten mie­les­tä, ei ole pa­ket­ti­pal­jous, rii­te­le­vät van­hem­mat, her­mot ki­re­äl­lä puh­taak­si jyns­sät­ty koti, ei­kä oi­kein pais­tet­tu kink­ku, vaan yh­des­sä vie­tet­ty kii­ree­tön ai­ka, en­nen ja jäl­keen jou­lun. Sil­loin ei päi­vi­te­tä so­mea tai lu­e­ta säh­kö­pos­tia, vaan ihan vaan hen­gail­laan.

Jou­lun ai­ka­na ei ke­nen­kään pi­täi­si ol­la yk­sin. Vii­me vii­kol­la Simp­si­ön Kar­hu­jen par­ti­o­lai­set vir­kis­ti­vät käyn­nil­lään van­huk­sia Ho­pe­a­rin­tees­sä, täl­lä vii­kol­la Lu­cia ja kynt­ti­lä­ty­töt vie­rai­le­vat pal­ve­lu­ta­lois­sa. Ne ovat tär­kei­tä ja odo­tet­tu­ja koh­taa­mi­sia puo­lin ja toi­sin.

Meis­tä jo­kai­nen voi an­taa lah­ja­na toi­sel­le omaa ai­kaa. Mi­tä­pä jos täl­lä vii­kol­la vie­lä tar­jou­tui­si ul­koi­lu­seu­rak­si ys­tä­väl­le, kut­sui­si kum­mi­lap­sen yh­des­sä lei­po­maan pi­pa­rei­ta tai kä­vi­si lu­ke­mas­sa päi­vän leh­det yk­si­näi­sel­le van­huk­sel­le.

Vaik­ka vie­lä ei sil­tä tun­nu, niin ta­san vii­kon ku­lut­tua vie­te­tään jou­lu­päi­vää. Taak­se on jää­nyt vi­li­nä ja vils­ke. Sitä en­nen, käyt­tä­kää ku­lu­va viik­ko har­ki­ten hy­väk­sen­ne!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?