JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
3.1.2019 8.00

Vilkasta ja värikästä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Uu­den­vuo­den­päi­vä­nä al­ka­nees­ta myrs­kys­tä sel­vit­tiin La­pu­al­la il­mei­ses­ti suh­teel­li­sen vä­hil­lä va­hin­goil­la. Säh­kö­kat­kok­sia oli sekä ky­lil­lä et­tä kir­kol­la, mut­ta jo­ta­kuin­kin kai­kis­sa ta­lois­sa pa­loi­vat va­lot jo kes­ki­viik­ko­aa­muun men­nes­sä.
Ener­gi­a­te­ol­li­suu­den säh­kö­kat­kos­tie­do­tuk­sen mu­kaan La­pu­al­la pät­ki­vät säh­köt tois­sa yö­nä yli 800:ssa ta­lou­des­sa. Tätä kir­jo­tet­ta­es­sa kes­ki­viik­ko­na il­ta­päi­väl­lä kui­ten­kin enää kak­si ta­lout­ta La­pu­al­la oli il­man säh­köä mai­ni­tul­la kar­tal­la.

Vuo­den vaih­tu­es­sa moni kat­se­lee taak­se­päin ku­lu­nee­seen kah­teen­tois­ta kuu­kau­teen ja kaa­vai­lee al­ka­vaa vuot­ta. Täy­tyy­hän tun­tea men­nyt, jot­ta voi suun­ni­tel­la tu­le­vaa.

Vii­me vuon­na jul­kais­tiin ko­ko­nais­ta 1396 si­vua La­pu­an Sa­no­mia. Sii­hen mää­rään mah­tuu hui­ma mää­rä uu­ti­sia ja ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä, il­mi­öis­tä, ta­pah­tu­mis­ta, po­li­tii­kas­ta, ilois­ta ja su­ruis­ta, elä­mäs­tä ja kuo­le­mas­ta – yh­den maa­lais­kau­pun­gin vuo­si pa­ke­toi­tu­na sa­no­ma­leh­den si­vui­hin.

Tä­män leh­den si­vuil­le 5-8 on koot­tu pa­la­sia ja vä­läh­dyk­siä vii­me vuo­den uu­ti­sis­ta. Käy­kää­pä ker­taa­mas­sa, mitä meil­lä vii­me vuon­na oi­kein ta­pah­tui­kaan.

Vä­ri­käs­tä ja vil­kas­ta oli vii­me vuon­na mo­nel­la eri sek­to­ril­la. Toi­vo­taan yh­tä ta­pah­tu­ma­ri­kas­ta jat­koa.

Me­nes­tys­tä al­ka­neel­le vuo­del­le!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?