JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
28.11.2017 8.00

Yhdessä tehden syntyy parasta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an Sa­no­mia teh­dään yh­des­sä tei­dän lu­ki­joi­den, yh­teis­työ­kump­pa­nei­den ja yrit­tä­jien kans­sa. Val­ta­van suu­ri voi­ma­va­ra pai­kal­li­sel­le sa­no­ma­leh­del­le on, et­tä kau­pun­ki­lai­set ot­ta­vat yh­teyt­tä ja ker­to­vat huo­li­aan, pyy­tä­vät sel­vit­tä­mään asi­oi­ta, vink­kaa­vat mie­len­kiin­toi­sis­ta asi­ois­ta. Oman uu­tis­han­kin­nan li­säk­si li­säk­si saam­me teil­tä lu­ki­joil­ta tär­kei­tä jut­tu­vink­ke­jä, ja jo­kai­nen niis­tä on tär­keä – oli ai­he iso tai pie­ni.

Van­han Pau­kun jou­lu­mes­suil­la saim­me her­kul­li­sia ai­hei­ta kä­si­tel­tä­väk­si. Kii­tos niis­tä teil­le jo­kai­sel­le, kaik­ki to­teu­te­taan en­nem­min tai myö­hem­min. Jou­lu­na­vauk­sen ja mes­su­jen tun­nel­mia tuo­reel­taan kes­ki­au­ke­a­mal­la.

Pyy­sim­me teil­tä etu­kä­teen myös ky­sy­myk­siä kol­mel­le lop­pu­suo­ral­le pääs­seel­le kau­pun­gin­joh­ta­ja­eh­dok­kaal­le. Satu Kan­ka­reel­la, Ari Vaa­ran­maal­la ja Ari Kos­ki­sel­la on re­a­lis­ti­sen oloi­sia aja­tuk­sia mah­dol­li­ses­ta tu­le­vas­ta teh­tä­väs­tään. Vaa­ran­maa on la­pu­a­lai­nen, mut­ta kak­si muu­ta­kin va­kuut­ta­vat ot­ta­neen­sa sel­vää La­pu­as­ta. Tei­dän lu­ki­joi­den ky­sy­myk­sis­tä en­sim­mäi­siä oli­kin, tie­tä­vät­kö ha­ki­jat mi­hin ovat tu­los­sa. Eh­dok­kaat myös ker­toi­vat täl­lä ker­taa avoi­mes­ti tä­män­het­ki­sen työ­ti­lan­teen­sa. Lu­ke­kaa­pa vas­tauk­set si­vuil­ta 8-9, siel­tä pal­jas­tuu myös, ketä ha­ki­jat pi­tä­vät ido­li­naan.

Mie­len­kiin­toi­sia kään­tei­tä on edel­leen myös Hel­lan­maan vie­mä­ri­a­si­as­sa. Täs­sä leh­des­sä sii­hen ot­ta­vat kan­taa niin en­ti­nen kuin ny­kyi­nen pääl­lik­kö­vir­ka­mies. Ja kau­pun­gin­hal­li­tus eh­dot­taa, et­tä Hel­lan­maan vie­mä­ri­han­ke pois­te­taan ta­lou­sar­vi­oeh­do­tuk­ses­ta...

Sel­laas­ta lu­et­ta­vaa täl­le päi­vää. Kaf­fi­kup­pi kä­te­hen ja si­vu­ja pla­raa­maan. Ener­gis­tä viik­koa ja hy­vää al­ka­vaa jou­lu­kuu­ta!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?