JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
30.4.2019 8.00

Ylimääräinen vapaa

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Vap­pu osuu nyt kes­kel­le viik­koa. Al­ku­vii­kos­ta kak­si ar­ki­päi­vää ja lop­pu­vii­kos­ta toi­set kak­si ar­ki­päi­vää aher­rus­ta. Huo­men­na vie­te­tään yli­mää­räis­tä va­paa­ta vap­puil­len. Il­ma­pal­lot, ser­pen­tii­nit, vap­pu­viuh­kat ja -si­mat vä­rit­tä­vät mo­nien kes­ki­vii­kon juh­laa. Toi­set ot­ta­vat va­pun vas­taan kuin min­kä ta­han­sa muun päi­vän.

Vap­pu erot­taa tal­ven ke­säs­tä. Nyt on lupa odot­taa lep­pei­tä tuu­lia ja au­rin­gon­läm­pöä. Tämä on se koh­ta, kun kään­näm­me kat­seet si­säl­tä pi­hal­le ja ke­sä­lo­ma­kau­si vi­ral­li­ses­ti al­kaa. Vap­pu­na ja ke­sä­lo­mal­la sääs­tä pu­hu­mi­nen on pääl­lim­mäi­se­nä mie­les­sä. Sii­tä pu­hee­nol­len, huo­mi­sek­si on lu­vat­tu koh­tuul­lis­ta sää­tä, pil­vis­tä kyl­lä­kin, mut­ta sa­teen to­den­nä­köi­syys on pie­ni. Rän­tä­sa­teen vie­lä vä­häi­sem­pi! On­nek­si!

La­pu­an vap­puun mah­tuu mo­nen­lais­ta. Pe­rin­tei­seen ta­paan La­pu­an Se­ka­kuo­ro ilah­dut­taa aa­mu­tui­miin ylei­söä lau­lul­laan kau­pun­gin­ta­lon por­tail­ta. Myös La­pu­an Mies­lau­la­jat pi­tä­vät jäl­leen vap­pu­kon­ser­tin. Pa­lo­a­se­mal­la vap­pu­rie­ha ko­ko­aa lap­si­per­heet yh­teen. Li­säk­si var­ma va­pun ja ke­sän merk­ki on, kun Vir­ki­än jal­ka­pal­lo­ja­os­ton jää­te­lö­ki­os­ki aloit­taa toi­min­tan­sa Lau­ri­lan­puis­ton ku­pees­sa. Lii­ken­tees­sä voi näh­dä myös La­pu­an moot­to­ri­pyö­räi­li­jöi­tä, jot­ka kut­su­vat väen ka­saan ja läh­te­vät yh­tei­sel­le vap­pu­a­je­lul­le kir­kon park­ki­pai­kal­ta.

Vap­pu on mei­dän kaik­kien ke­vään yh­tei­nen juh­la. Se on työ­vä­en ja yli­op­pi­lai­den juh­la. La­pu­al­la tänä vuon­na va­pun ai­ka on ol­lut ai­van eri­tyi­sen ilois­ta ai­kaa lu­ki­o­lai­sil­le, sil­lä lu­ki­on väki on muut­ta­nut uu­teen kou­luun.

Ei­len ja tä­nään uu­del­la lu­ki­ol­la on pääs­ty kiin­ni ar­jen aher­ruk­seen, joka ar­va­ten­kin on ol­lut yh­tä juh­laa. Op­pi­mi­sen iloa tei­dän ke­vää­seen, au­rin­gon pais­tet­ta ja ilois­ta vap­pu­viik­koa jo­kai­sel­le!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?