JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
3.10.2017 9.00

Yrittäjien asia eteenpäin

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ku­ten vii­me vii­kol­la kir­joi­tin täl­lä pals­tal­la, La­pu­an yrit­tä­jäyh­dis­tys esit­tää kau­pun­gil­le, et­tä kau­pun­ki si­tou­tuu vuok­raa­maan Alan­gon kaup­pa­kes­kus­ta ra­ken­ta­val­ta Wa­sa­Co­nil­ta 2000 ne­li­ön lii­ke­ti­lan.
Se on vie­lä ra­ken­ta­mat­ta, mut­ta yrit­tä­jät ar­ve­le­vat, et­tä jos Wa­sa­Con saa si­to­van vuok­ra­so­pi­muk­sen, se kyl­lä hal­lin py­kää. Etu­ja oli­si­vat li­sä­lii­ken­ne alu­eel­le ja hou­kut­te­le­va, uu­den­kar­hia tila sel­lais­ta kai­paa­vil­le yrit­tä­jil­le.

La­pu­an Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­jan Esa Suu­ta­lan mu­kaan pula uu­sis­ta, puh­tais­ta, ny­ky­tek­nii­kal­la va­rus­te­tuis­ta lii­ke­ti­lois­ta La­pu­al­la on to­si­a­sia. Van­ho­ja ti­lo­ja on, mut­ta nii­den käyt­tö­kel­poi­suus on osin ky­see­na­lai­nen, ja ne jää­vät jopa lii­an pie­nek­si. Suu­ta­la muis­tut­taa, et­tä ti­laa myyn­ti­tuot­teil­le täy­tyy ol­la niin pal­jon, et­tä yrit­tä­jä saa it­sel­leen pal­kan ja ku­lut peit­toon.

Ja jos kau­pun­gil­la on tar­jo­ta uu­sil­le yrit­tä­jil­le hyvä tila, se tu­kee Alan­gon alu­een mui­ta liik­kei­tä. Asi­a­kas­vir­rat kas­va­vat joka pu­tii­kis­sa. Eri­tyi­ses­ti Suu­ta­la kiin­nit­tää huo­mi­o­ta nais­työ­paik­koi­hin. Niis­tä on La­pu­al­la(kin) pula, ku­ten mo­nes­sa maa­seu­tu­kau­pun­gis­sa. Moni nai­sy­rit­tä­jä voi­si hou­kut­tua läh­te­mään Alan­koon, jos tar­jol­la oli­si so­pi­va tila hy­väs­sä ”puu­ron­sil­mäs­sä”.

Asia oli esil­lä maa­nan­tai-il­ta­na kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa. Kun aja­tus esi­tet­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le vas­ta vii­me tiis­tai­na, niin pis­teet täy­tyy an­taa eri­no­mai­sen no­pe­as­ta re­a­goin­nis­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Las­se Ra­ja­lal­le. Jos tämä on ny­kyi­sen luot­ta­mus­hen­ki­lös­tön re­ak­ti­o­no­peus, niin on lupa toi­voa, et­tä moni muu­kin tär­keä asia nyt­käh­te­lee eteen­päin en­tis­tä pal­jon no­pe­am­min.

Tätä lu­et­ta­es­sa jo tie­däm­me, mitä kau­pun­gin­hal­li­tus asi­as­ta päät­ti. Kau­pun­gil­ta lii­ke­ti­lan vuok­raa­mi­nen oli­si kä­de­no­jen­nus yrit­tä­jyy­den suun­taan. On vai­kea näh­dä, mit­kä oli­si­vat asi­an huo­not puo­let.

Nai­sy­rit­tä­jis­tä pu­heen ol­len, lu­ke­kaa­pa si­vun 5 jut­tu ja ot­ta­kaa mal­lia asen­tees­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?