JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
9.8.2023 12.30

Louko petrasi 200 metrin ennätystään

Virkiän pikajuoksija Valtteri Loukolta sujuvat myös pikaviestit kuin ajatus, sillä viime kesänä hän oli jo mukana alle 20-vuotiaiden SE:n 40,04 juosseessa joukkueessa ja tänä kesänä ajan 39,84 merkkauttaneessa alle 23-vuotiaiden EM-finaalijoukkueessa.

Virkiän pikajuoksija Valtteri Loukolta sujuvat myös pikaviestit kuin ajatus, sillä viime kesänä hän oli jo mukana alle 20-vuotiaiden SE:n 40,04 juosseessa joukkueessa ja tänä kesänä ajan 39,84 merkkauttaneessa alle 23-vuotiaiden EM-finaalijoukkueessa.

Esa Jokinen

Vir­ki­än pi­ka­ju­na Valt­te­ri Lou­ko lä­hes­tyy ko­vaa kyy­tiä 21,00 se­kun­nin ali­tus­ta 200 met­ril­lä, sil­lä hän py­säyt­ti kel­lot omaan en­nä­ty­sai­kaan 21,22 (-1,4) Mo­to­net GP-ki­sois­sa tiis­tai-il­ta­na Tam­pe­reel­la.

– Kun fii­lis en­nen start­tia oli kai­kin puo­lin hyvä, oli mie­les­sä rik­koa 21,00 se­kun­nin raja. Se jäi kui­ten­kin vie­lä odot­ta­maan, kun tuu­len­puus­ka yl­lät­ti noin 40 met­riä en­nen maa­lia.

Pi­ak­koin 20 vuot­ta täyt­tä­vä Lou­ko si­joit­tui eräs­sään toi­sek­si ja jäi vain 0,06 se­kun­tia erän voit­ta­nees­ta Nur­mi­jär­ven 26-vuo­ti­aas­ta Os­ka­ri Leh­to­ses­ta, jon­ka en­nä­tys on niin­kin kova kuin 20,76.

– Näin vii­det­tä ra­taa juos­seen Os­ka­rin vas­ta kaar­tees­ta suo­ral­le tul­ta­es­sa ja sit­ten kamp­pai­lim­me tiu­kas­ta erä­voi­tos­ta, min­kä ka­ve­ri rat­kai­si lo­pus­sa eduk­seen, sel­vit­ti kuu­det­ta ra­taa kir­mais­sut Lou­ko.

Hän har­mit­te­li ko­vien kil­pai­lu­jen puu­tet­ta seu­raa­van puo­len­tois­ta vii­kon ai­ka­na, en­nen kuin oh­jel­mas­sa ovat 22-vuo­ti­ai­den SM-ki­sat Tam­pe­reel­la.

– Mie­lel­lään juok­si­sin yh­den ko­van ki­san en­nen oman sar­ja­ni SM-ki­so­ja.

PI­KA­VIES­TEIS­SÄ Valt­te­ri Lou­kos­ta on pa­ris­sa ke­säs­sä kas­va­nut Suo­men maa­jouk­ku­ei­den luot­to­mies, sil­lä hän kii­dät­ti jo mies­ten vies­ti­ka­pu­laa Tam­pe­reel­la. Ja ko­vaa kii­dät­ti­kin, kun kvar­te­tin (Lou­ko, Sa­mu­li Sa­mu­els­son, Os­ka­ri Leh­to­nen ja Sa­mu­el Pu­ro­la) ai­ka 39,14 oli mies­ten kaik­kien ai­ko­jen kol­man­nek­si no­pein Suo­men en­nä­tyk­sen (38,92) ol­les­sa vain 0,22 se­kun­nin pääs­sä.

– Vaik­ken ol­lut juos­sut avau­so­suut­ta kuin jos­kus kau­an sit­ten Vir­ki­än jouk­ku­ees­sa, avaus su­jui hy­vin. Oli toki hie­man ou­to juos­ta, kun ei ol­lut mui­ta jouk­ku­ei­ta, sum­ma­si Lou­ko.

Nuo­ru­kai­nen oli tyy­ty­väi­nen vaih­toon­sa 100 met­rin SE-mies Sa­mu­els­so­nin kans­sa, vaik­ka hän oli­si jo pari as­kel­ta ai­em­min voi­nut pis­tää ka­pu­lan ka­ve­rin kä­teen.

– Val­men­nus an­toi ym­mär­tää, et­tä tätä ko­koon­pa­noa on kor­kea kyn­nys muut­taa Ruot­si-ot­te­luun, ker­toi Lou­ko.

Näin tuo­re 100 met­rin Suo­men mes­ta­ri San­te­ri Örn saat­taa jää­dä ulos jouk­ku­ees­ta, el­lei sit­ten Pu­ro­la jou­du jal­ka­vai­vo­jen vuok­si jää­mään pois.

JT

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?