JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Urheilu
28.6.2024 8.10

Santeri Koivisto kisaa kartingin Pohjanmaa Cupissa

12-vuo­ti­as La­pUa:n San­te­ri Koi­vis­to ajaa kol­mat­ta kaut­taan kar­tin­gin Poh­jan­maa Cu­pia Mini 60 -sar­jas­sa. Ke­sän en­sim­mäi­nen kisa ajet­tiin La­pu­al­la 2.6.

Vaih­te­le­va sää toi haas­tet­ta ki­saan. Päi­vä al­koi au­rin­koi­se­na, mut­ta sade al­koi juu­ri en­nen fi­naa­li­läh­tö­jä. San­te­ri hal­lit­si sa­de­ke­lin hy­vin si­joit­tu­en en­sim­mäi­ses­sä fi­naa­lis­sa toi­sek­si ja voit­ta­en toi­sen fi­naa­li­läh­dön tiu­kan tais­te­lun ja hie­non ohi­tuk­sen jäl­keen.

Vain viik­ko La­pu­an ki­san jäl­keen ajet­tiin Vaa­sas­sa 8.6. Toi­seen ki­sa­päi­vään San­te­ri läh­ti sar­ja­kär­ke­nä. Myös Vaa­san sää oli haas­ta­va. Kaa­to­sa­de yl­lät­ti kes­ken kai­ken, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta ki­sat ve­det­tiin läpi.

San­te­ri oli päi­vän läh­döis­sä kol­men par­haan jou­kos­sa, vä­lil­lä kär­jes­sä ja vä­lil­lä kol­man­te­na. Päi­vän vii­mei­seen fi­naa­liin al­koi pais­ta­maan au­rin­ko ja ki­san ai­ka­na rata eh­ti kui­va­maan. San­te­rin ren­kaat yli­kuu­me­ni­vat ai­heut­ta­en pyö­räh­dyk­sen ja pu­to­a­mi­sen nel­jän­nel­le si­jal­le. Hän eh­ti nous­ta kol­man­nek­si en­nen ruu­tu­li­pun hei­lah­ta­mis­ta ja jat­kaa Poh­jan­maa Cu­pin ko­ko­nais­ti­lan­tees­sa toi­se­na.

Seu­raa­vat ki­sat aje­taan hei­nä­kuus­sa Yli­vies­kas­sa.

Poh­jan­maa Cu­pis­sa Mini 60 -sar­jas­sa ajaa täl­lä kau­del­la seit­se­män kus­kia ja ki­sa­päi­viä on yh­teen­sä vii­si. Jo­kai­se­na päi­vä­nä aje­taan har­joit­te­lut, ai­ka-ajot, al­ku­e­rä ja kak­si fi­naa­lia.

Kau­del­la 2023 San­te­ri ajoi sar­jan ho­pe­a­si­jal­le.

KK