JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
2.10.2023 11.15

Virkiä Superpesis teki kovat pelaa­ja­kaap­paukset

La­pu­an Vir­ki­än Su­per­pe­sis­jouk­kue ker­too leh­dis­tö­tie­dot­tees­saan, et­tä se on teh­nyt 1+1-vuo­ti­set so­pi­muk­set Ca­mil­la ja Char­lot­ta Hög­lun­din kans­sa. Sis­kok­set siir­ty­vät Vir­ki­ään Hel­sin­gin Roi­hut­ta­ris­ta.

Ca­mil­la Hög­lund, 24, on pe­lan­nut en­nen siir­to­aan La­pu­al­le hel­sin­ki­läis­jouk­ku­ees­sa kol­me su­per­pe­sis­kaut­ta. Hög­lund va­lit­tiin vuo­den tu­lok­kaak­si kau­del­la 2021 ja hä­net on va­lit­tu kak­si ker­taa nais­ten Itä-Län­si-ot­te­lui­hin.

– Vir­ki­ään siir­ty­mi­nen täs­sä vai­hees­sa uraa tun­tuu oi­ke­al­ta ja tar­peel­li­sel­ta. Heti neu­vot­te­lu­jen al­ku­vai­hees­sa tuli olo, et­tä omat ja seu­rat ta­voit­teet ovat sa­man­lai­sia. Pää­tös oli lo­pul­ta ai­ka help­po, Ca­mil­la Hög­lund kom­men­toi.

Char­lot­ta Hög­lund, 18, on pe­lan­nut sis­kon­sa ta­voin kol­me kaut­ta su­per­pe­sis­tä Roi­hut­ta­ris­sa. Kol­me ker­taa nuor­ten Itä-Län­si-ot­te­lus­sa esiin­ty­nyt Char­lot­ta pal­kit­tiin B-tyt­tö­jen ken­tän par­haa­na Sot­ka­mon ar­vo-ot­te­lus­sa elo­kuun alus­sa.

– Olen erit­täin on­nel­li­nen täs­tä so­pi­muk­ses­ta. Vir­kiä on to­del­la kova ja me­nes­tyk­se­käs jouk­kue ja sitä kaut­ta var­mas­ti myös hen­ki­lö­koh­tai­nen mit­ta­ri sil­le, mis­sä oma taso täl­lä het­kel­lä on, Char­lot­ta Hög­lund to­te­aa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?