JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Urheilu
1.8.2023 14.00

Virkiälle tappio Feraa vastaan

Vir­ki­än Su­per­pe­sis­nai­set päät­ti­vät sun­nun­tai­na rei­lun vii­kon mit­tai­sen pe­li­tau­kon­sa. Hy­vän­te­ke­väi­syy­sot­te­lu ke­rä­si Pis­kon-Aree­nan kat­so­mot täy­teen, mut­ta pe­lis­tä jäi kä­teen vain yk­si pis­te. Lo­put Rau­ma vei mu­ka­naan lu­ke­min 1-2 (2-3, 4-2, 0-1).

En­sim­mäi­nen jak­so al­koi hy­vin, kun Ii­na Leh­ti­nen siir­si Vir­ki­än 1-0-joh­toon. Nämä nu­me­rot säi­lyi­vät tau­lul­la Fe­ran toi­sen vuo­ro­pa­rin lo­pet­ta­val­le as­ti. Sii­nä Hen­na Suo­mi­nen en­sin ta­soit­ti ot­te­lun ja sit­ten Ali­na Ro­sen­dahl yrit­ti ko­tiut­taa kak­kos­ra­ja­nä­päy­tyk­sel­lä Ilo­na Ha­ko­nie­men ja on­nis­tui­kin, kos­ka pa­lau­tus­heit­to meni ohi An­ni Heik­ki­län. Pal­lo kar­ka­si sen ver­ran kau­as, et­tä Fera eh­ti teh­dä kol­man­nen­kin juok­sun. Ii­na Leh­ti­nen on­nis­tui vie­lä ka­ven­ta­maan ti­lan­teek­si 2-3, mut­ta sen jäl­keen Vir­ki­äl­tä lop­pui­vat lyö­jät kes­ken, ja jak­soi päät­tyi Fe­ran voit­toon.

Toi­sel­la jak­sol­la Vir­kiä meni joh­toon, kun lyö­jä­jo­ke­ri­na pe­lan­nut Rii­na Ke­ro­la on­nis­tui ko­tiut­ta­maan Eve­lii­na Läm­sän. Seu­raa­vat juok­sut syn­tyi­vät vas­ta nel­jän­nes­sä vuo­ro­pa­ris­sa. Aloit­ta­val­la Fera sai kak­si juok­sua ker­ral­la, kun Vir­ki­än polt­to­heit­to kar­ka­si kol­mos­pe­sän ohi kau­as park­ki­pai­kal­le. Näyt­ti jo sil­tä, et­tä näi­den juok­su­jen avul­la Fera voit­taa, mut­ta ta­soit­ta­val­la vuo­rol­laan Vir­kiä ra­ken­si ajon, jos­ta Ii­na Leh­ti­nen en­sin epä­on­nis­tui ko­tiu­tuk­ses­sa. Täs­tä si­suun­tu­nee­na Leh­ti­nen is­ki seu­raa­val­la lyön­nil­lään pal­lon kak­kos­puo­lel­ta läpi ja suo­raan ai­dan al­le. Näin Vir­kiä nou­si sil­las­ta ja nap­pa­si jak­so­voi­ton.

Su­per­vuo­ros­sa Vir­kiä teki en­sin kak­si pa­loa, mut­ta Fera ei lan­nis­tu­nut, vaan teki vie­lä ajo­ti­lan­teen ja juok­sun. Vir­kiä pää­si lä­hel­le ta­soi­tus­ta, mut­ta kop­pa­ri Ai­no Tan­hu­an upea heit­to polt­ti Kai­sa Pe­rä­a­hon ko­ti­pe­sän kyn­nyk­sel­le.

– An­sait­sim­me tä­män tap­pi­on. Teim­me pal­jon omia vir­hei­tä ja si­sä­pe­lis­sä tuli huo­no­ja osu­mia. Fe­ran luk­ka­ri Ha­ko­nie­mi pe­la­si hy­vin, mut­ta mei­dän pe­lis­säm­me on jo­tain nih­keyt­tä. Pi­täi­si saa­da pe­liä au­ki jo­ten­kin. Pie­nis­tä asi­ois­ta pis­tei­den saa­mi­nen oli kiin­ni, mut­ta ne pie­net asi­at mer­kit­se­vät ai­ka pal­jon, Kai­sa Pe­rä­a­ho poh­ti.

Vir­ki­än kak­kos­pal­kin­non sai An­ni Heik­ki­lä ja yk­kös­pal­kin­non Ii­na Leh­ti­nen. Oo­min ener­gi­sin pe­laa­ja oli An­nii­na Kan­gas­luo­ma.

Seu­raa­vak­si Vir­kiä pe­laa vie­ras­pe­lit Vaa­sas­sa ja Tam­pe­reel­la.