JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Urheilu
24.10.2023 14.00

Voitto luiskahti Kobrilta vastustajalle viime minuutilla

Kob­rien vie­ra­sot­te­lu Lah­ti Bas­ket­bal­lia vas­taan ei tuot­ta­nut toi­vot­tua tu­los­ta,
kun Lah­ti piti pis­teet lu­vuin 88-83 (23-16, 18-21, 22-25, 25-21).

Kob­ril­la oli kä­sis­sään voi­ton avai­met vie­lä vii­mei­sel­lä mi­nuu­til­la, mut­ta Lah­ti on­nis­tui kään­tä­mään ot­te­lun it­sel­leen.

Ot­te­lun alus­sa Kob­ra­pe­laa­jien ja­lat oli­vat bus­si­mat­kan kan­gis­ta­mat ja Lah­ti hal­lit­si en­sim­mäis­tä jak­soa sel­väs­ti. Toi­sel­la nel­jän­nek­sel­lä Kob­rat pää­si pik­ku­hil­jaa ot­te­luun mu­kaan, mut­ta ti­lan­tei­den vii­meis­te­lyis­sä oli toi­vo­mi­sen va­raa. Isol­la tau­ol­la jouk­ku­eet kä­vi­vät ko­ti­jouk­ku­een joh­ta­es­sa 41-37. Kol­mas jak­so­kaan ei al­kuun tuo­nut muu­tos­ta ja Lah­ti kas­vat­ti joh­ton­sa nu­me­roi­hin 50-44, kun lä­hes puo­let jak­sos­ta oli pe­lat­tu­na.

Jak­son jäl­kim­mäi­sel­lä puo­lis­kol­la en­sim­mäi­sen ot­te­lun­sa täl­lä kau­del­la pe­lan­nut Las­si Kil­pi­nen (6/1/2s) aloit­ti omal­la kol­mo­sel­laan Kob­rien ki­rin. Kob­rien par­haa­na pal­kit­tu ja ko­ris­lii­gau­ran­sa en­nä­tys­pis­teet pus­sit­ta­nut Joo­na Tuo­ma­la (24/3) piti Kob­rat mu­ka­na tais­te­lus­sa. En­nen jak­son lop­pua tup­la tup­lan pus­sit­ta­nut KJ Buf­fen (15/11/1s/2r/1t) vei kol­mo­sel­laan Kob­rat en­si ker­taa joh­toon sit­ten ot­te­lun alun.

Vii­mei­sel­le jak­sol­le läh­det­tiin ti­lan­tees­sa 63-62. Nel­jän­nen jak­son al­kuun Ant­ho­ny Ro­ber­son (16/5/1r) ja Tuo­ma­la siir­si­vät Kob­rat jo 63-68 joh­toon ja kaik­ki näyt­ti hy­väl­tä. Seu­raa­vat mi­nuu­tit vei kui­ten­kin Lah­ti ja jouk­ku­ees­saan huip­puot­te­lun pe­lan­nut Har­ri­son Cle­a­ry (34/3/5s) joh­dat­ti ko­ti­jouk­ku­een 79-76 joh­toon, kun kel­los­sa oli ai­kaa va­jaat nel­jä mi­nuut­tia. Peli jat­kui kori ko­ris­ta ja ti­lan­ne oli 83-83, kun pe­li­ai­kaa oli mi­nuut­ti jäl­jel­lä.

Kob­rien Buf­fen pää­si yk­sin läpi. Hän­tä ri­kot­tiin EU:n ar­voi­ses­ti. Sen seu­rauk­se­na tar­jol­la oli kak­si va­paa­heit­toa ja si­vu­ra­ja. Ti­lan­ne tun­tui ole­van täy­sin Kob­rien hal­lin­nas­sa. Buf­fen kui­ten­kin heit­ti mo­lem­mat va­paa­hei­tot ohi ja kun vie­lä si­vu­ra­jal­ta syöt­tö kar­ka­si pa­lau­tuk­sek­si, kään­tyi ot­te­lu pää­la­el­leen. Lah­den hyök­käyk­ses­sä Erik Sa­jan­ti­la (21/5) pus­sit­ti kol­mo­sen lä­hes puo­les­ta ken­täs­tä ja siir­si sil­lä ko­ti­jouk­ku­een 86-83 joh­toon. Kob­rat pää­si vie­lä kol­me ker­taa yrit­tä­mään ta­soi­tus­ta. En­sin Ro­ber­son ko­li­sut­te­li kol­mo­sel­laan rau­to­ja, jon­ka jäl­keen Taz Sher­man (5/2/4s/1r) pää­si bo­nus­heit­toon, joka ko­li­si rau­toi­hin. Tup­la tup­lan pus­sit­ta­nut Theo Ak­wu­ba (10/15/1s/2r/3t) kah­mi kui­ten­kin le­vy­pal­lon ja tar­joi­li Sher­ma­nil­le uu­des­taan, mut­ta pal­lo ei vain suos­tu­nut me­ne­mään ko­ri­suk­kaan ja näin Lah­ti saa­lis­ti en­sim­mäi­set ko­ris­lii­ga­pis­teen­sä.

– Em­me on­nis­tu­neet puo­lus­ta­maan heit­tä­jiä tar­peek­si hy­vin ja toki epä­on­nis­tut­tiin omis­sa hei­tois­sa­kin. Pe­li­val­mius ei ol­lut riit­tä­väl­lä ta­sol­la. Seu­raa­vak­si vas­taan tu­lee Ko­ri­hait ja sitä en­nen meil­lä on pei­liin kat­so­mi­sen paik­ka, Kob­rien pää­val­men­ta­ja Vil­le Tur­ja to­te­aa.

Seu­raa­vak­si Kob­rat pe­laa ko­ti­ot­te­lun, kun per­jan­tai­na La­pu­al­le saa­puu sar­ja­joh­ta­ja Uu­den­kau­pun­gin Ko­ri­hait.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?