JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
3.4.2024 14.50

Kaupungin hammas­lää­kä­rille ei pian voi enää varata aikaa luukulta

Hammashoitolan ajanvarausluukku pannaan kiinni Lapuallakin viimeistään kesäkuulla. Aika pitää varata nyt soittamalla.

Hammashoitolan ajanvarausluukku pannaan kiinni Lapuallakin viimeistään kesäkuulla. Aika pitää varata nyt soittamalla.

Arkistokuva: Leena Hjelt

Ete­lä-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­a­lue tie­dot­taa, et­tä kaik­kien alu­een ham­mas­hoi­to­loi­den ajan­va­raus­luu­kut sul­je­taan tu­le­vaan ke­sään men­nes­sä. Ai­ko­ja ei siis voi enää va­ra­ta tu­tul­ta asi­a­kas­pal­ve­li­jal­ta sa­mal­la kun käy ham­mas­hoi­dos­sa, vaan ai­ko­ja voi va­ra­ta, siir­tää ja pe­rua vain pu­he­li­mit­se ja tie­dot­teen mu­kaan "tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa" myös säh­köi­ses­ti.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een suun ter­vey­den­huol­lon joh­to­ryh­mä teki sul­ku­pää­tök­sen ko­kouk­ses­saan tam­mi­kuun lo­pul­la.

Tie­dot­tees­sa sa­no­taan, et­tä suun ter­vey­den­huol­los­sa pa­nos­te­taan pu­he­lin­pal­ve­lun ja säh­köis­ten asi­oin­ti­ka­na­vien ke­hit­tä­mi­seen. Syk­syl­lä laa­jen­ne­taan al­le kou­lui­käis­ten ja ala­kou­lui­käis­ten säh­köis­tä ajan­va­raus­ta, jot­ta huol­ta­jat pää­se­vät jat­kos­sa va­raa­maan hel­pom­min per­heel­le so­pi­van ajan. Myös etä­vas­taa­not­to­ja 1-vuo­ti­ai­den huol­ta­jil­le ja esi­kois­taan odot­ta­vil­le ke­hi­te­tään par­hail­laan. Myös suun ter­vey­den­huol­lon chat-pal­ve­lu on suun­nit­teil­la.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?