JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
30.11.2023 11.00

Kenen inhokkiruoka on maksakastike?

Mikä on koskeesi?

Jo­ka­vuo­ti­nen ko­ti­seu­tu­jul­kai­su La­pu­an Jou­lu on jäl­leen il­mes­ty­nyt.

Jul­kai­si­ja Wil­ku­na-seu­ra on ke­rän­nyt leh­teen jut­tu­ja mo­nen­lai­sis­ta ai­heis­ta. Kä­ti­lö Jo­han­na Lau­ri­la ker­too, mil­lais­ta on ol­la jou­lu­na töis­sä, kak­si kau­ha­jär­ve­läis­tä pa­ris­kun­taa ker­too hy­väs­tä ar­jes­ta La­pu­an ai­no­al­la jär­vi­ky­läl­lä, jut­tua on myös Tamp­pa­rin myl­lys­tä, kou­lu­lai­set ovat laa­ti­neet puu­ha­teh­tä­viä lap­sil­le ja piir­tä­neet upei­ta jou­lu­ku­via, Paap­pa Mak­ko­nen pa­ki­noi ton­tun ra­kas­tu­mi­ses­ta.

Leh­den kes­ki­au­ke­a­mal­la on Ant­ti L.J. Pääk­kö­sen upea, sei­näl­le kiin­ni­tet­tä­vä uu­dis­sa­na­jou­lu­ka­len­te­ri. Sii­tä sel­vi­ää, mikä ot­si­kos­sa mai­nit­tu "kos­kee­si" on. Mak­sa­kas­tik­kees­ta ei tyk­kää yk­si la­pu­a­lai­nen koh­tuul­li­sen tun­net­tu hen­ki­lö, hä­nen­kin ni­men­sä (ja lem­pi­ruo­kan­sa sekä pari muu­ta kiin­nos­ta­vaa seik­kaa) sel­vi­ä­vät leh­des­sä ole­vas­ta "ys­tä­vä­kir­jas­ta".

Vesa Ran­ta­la muis­te­lee leh­des­sä kan­sa­kou­lu­tai­pa­leen­sa al­ka­mis­ta La­pu­an kir­kon­ky­län kan­sa­ko­lu­lus­sa. Opet­ta­ja­na oli muun mu­as­sa Karp­pa­lan Mik­ko. Näi­den li­säk­si on ru­no­ja, ker­to­muk­sia ja muu­ta mu­ka­vaa.

La­pu­an Jou­lua saa os­taa muun mu­as­sa Ala­nur­mon kou­lu­lai­sil­ta ja pai­kal­li­sis­ta kaup­pa­liik­keis­tä.