JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
20.5. 07:00

Kesävaih­ta­reille etsitään isäntäperheitä 1-2 viikoksi

Kuor­ta­neen Haa­pa­nie­mes­sä jär­jes­te­tään kan­sain­vä­li­nen Li­ons-nuo­ri­so­vaih­to­lei­ri elo­kuun alus­sa. Sin­ne saa­puu noin 20 eu­roop­pa­lais­ta 17-21-vuo­ti­as­ta nuor­ta. He osal­lis­tu­vat lei­ril­le sekä tu­tus­tu­vat suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin ja elä­män­ta­paan osa­na isän­tä­per­hei­den ar­kea 18.7.–31.7. vä­li­se­nä ai­ka­na.

Täl­le ajal­le, hei­nä­kuun kah­del­le vii­mei­sel­le vii­kol­le, et­si­tään nyt isän­tä­per­hei­tä Ete­lä-Poh­jan­maal­ta.

Nuo­ret ha­lu­a­vat tu­tus­tua ai­van ta­val­li­seen per­he-elä­mään ja suo­ma­lai­seen elä­män­ta­paan. Nuo­ret ovat läh­töi­sin ta­val­li­sis­ta per­heis­tä ja tu­le­vat Suo­meen Li­ons-jär­jes­tön tu­ke­mi­na. Kie­li­tai­dok­si riit­tää hy­vin kou­lu­eng­lan­ti. Har­val­la tu­li­jal­la­kaan eng­lan­ti on äi­din­kie­li, jo­ten mo­lem­mat osa­puo­let op­pi­vat kiel­tä ja en­nen­kaik­kea roh­keut­ta pu­hua.

Vaih­ta­rin ot­ta­mi­nen on per­heel­le mah­ta­va kult­tuu­ri- ja kie­li­kurs­si. Se on ai­nut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus tu­tus­tua uu­teen kult­tuu­riin omal­la ko­ti­soh­val­la. Isän­tä­per­hee­nä voi­vat toi­mia yh­tä lail­la lap­si­per­heet kuin elä­ke­läi­set­kin. Per­he­jak­son kes­to voi­daan so­pia isän­tä­per­heen toi­vei­den mu­kai­ses­ti vii­kon tai kah­den mit­tai­sek­si.

Jos asia kiin­nos­taa, kan­nat­taa ol­la yh­tey­des­sä pai­kal­li­siin Li­ons-klu­bei­hin tai lei­jo­nien vaih­to­vas­taa­vaan Har­ri Pel­to­seen har­ri.pel­to­nen@li­ons.fi.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?