JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
7.6.2024 8.00

Kunnal­lis­tek­niikan päällikkö ja vesihuol­toin­si­nööri hakuun

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kau­pun­gin­hal­li­tus myön­si tou­ko­kuun lo­pus­sa täyt­tö­lu­van kah­teen tek­ni­sen toi­men vir­kaan. Kun­nal­lis­tek­nii­kan pääl­li­kön pal­li on ol­lut tyh­jil­lään vii­me lo­ka­kuus­ta läh­tien ja ve­si­huol­to­pääl­li­kön pe­rä­ti jou­lu­kuus­ta 2021 as­ti.

Kun­nal­lis­tek­nii­kan pääl­li­kön vir­kaa on hoi­ta­nut kun­nal­lis­tek­nii­kan suun­nit­te­li­ja. Kun­nal­lis­tek­niik­ka­o­sas­to vas­taa ve­si­huol­to­lai­tok­sen, lii­ken­ne­a­lu­ei­den ja ul­ko­lii­kun­ta­paik­ko­jen sekä vi­he­ra­lu­e­pal­ve­lui­den toi­min­nas­ta.

Ve­si­huol­to­pääl­li­kön tit­te­li on vaih­det­tu ve­si­huol­toin­si­nöö­rik­si. Toi­min­taa on vuo­den ver­ran joh­ta­nut ve­si­huol­to­mes­ta­ri, hal­lin­nol­li­sis­ta teh­tä­vis­tä on vas­tan­nut kun­nal­lis­tek­nii­kan pääl­lik­kö. Asi­an esit­te­li­ja, tek­ni­nen joh­ta­ja Mir­va Kor­pi pe­rus­te­li kh:lle vi­ran­täyt­tö­lu­van saa­mis­ta muun mu­as­sa sil­lä, et­tä ve­si­huol­to­lai­tos­ten toi­min­taan liit­tyy huol­to­var­muu­den kan­nal­ta kriit­ti­siä teh­tä­viä. Ve­si­huol­to täy­tyy tur­va­ta häi­ri­ö­ti­lan­teis­sa ja ve­si­huol­lon hyvä suun­nit­te­lu ja ver­kos­ton yl­lä­pi­to ovat edel­ly­tys puh­taan ve­den saa­ta­vuu­den ja tur­val­li­sen jä­te­ve­si­huol­lon var­mis­ta­mi­sel­le kai­kis­sa ti­lan­teis­sa. Sik­si kau­pun­gin ve­si­huol­lon re­surs­se­ja on pa­ran­net­ta­va.

Mo­lem­piin vir­koi­hin myön­net­tiin täyt­tö­lu­pa 1.7. al­ka­en.