JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
25.9.2023 10.45

"Lapua 1976" ylitti 100 000 katsojan rajan

Lapuan patruunatehtaan räjähdysonnettomuuden ympärille sijoittuva "Lapua 1976" ylitti eilen sadantuhannen katsojan maagisen rajan. Sen on nähnyt nyt 103 653 ihmistä Suomessa.

Lapuan patruunatehtaan räjähdysonnettomuuden ympärille sijoittuva "Lapua 1976" ylitti eilen sadantuhannen katsojan maagisen rajan. Sen on nähnyt nyt 103 653 ihmistä Suomessa.

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kävi juu­ri niin kuin oh­jaa­ja Toni Kur­ki­mä­ki uu­moi­li vii­me vii­kol­la: "La­pua 1976" on yl­tä­nyt yli 100 000 kat­so­jaan. Tuo­tan­to­yh­tiö Blank­fa­cen tie­do­te ker­too tuo­rees­ti, et­tä elo­ku­va rik­koi vuo­den kol­man­te­na ko­ti­mai­se­na 100 000 kat­so­jan ra­jan. Syys­kuun 1. päi­vä­nä en­si-il­tan­sa saa­neen elo­ku­van on näh­nyt nyt jo 103 653 kat­so­jaa.

Vuo­den 2023 ko­ti­mai­sis­ta en­si-il­lois­ta ai­em­min vain "Sisu" sekä "Ris­to Räp­pää­jä ja Vil­li kone" ovat ke­rän­neet yli sa­ta­tu­hat­ta kat­so­jaa.

– Sa­ta­tu­hat­ta kat­so­jaa on tänä päi­vä­nä jo erään­lai­nen hit­tie­lo­ku­van raja. Suo­mes­sa tu­lee val­ko­kan­kail­le vuo­sit­tain yli 200 elo­ku­vaa, mut­ta vain har­vois­ta kas­vaa iso­ja ylei­sö­mag­neet­te­ja, muis­tut­taa Fin­n­ki­non elo­ku­va­le­vi­tyk­sen joh­ta­ja Mika Nie­mi­nen.

– "La­pua 1976" on otet­tu vas­taan erit­täin hy­vin: ylei­sö­pa­lau­te on ol­lut ylis­tä­vää eri puo­lil­la Suo­mea ja se ve­tää kat­so­jia sa­lei­hin. Elo­ku­va oli vii­me vii­kon­lop­pu­na edel­leen maan toi­sek­si kat­so­tuin elo­ku­va yli 10 000 kat­so­jal­la, Nie­mi­nen ke­huu tie­dot­tees­sa.

La­pu­al­la elo­ku­va on nous­sut kaik­kien ai­ko­jen kat­so­tuim­mak­si ohi "Tal­vi­so­dan", "Ti­ta­ni­cin" ja mo­nien mui­den ko­vien lef­fo­jen.

"La­pu­an" trai­le­rin voi kat­soa täs­tä lin­kis­tä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?