JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
28.9.2023 12.35

Lapua palkkaa viestin­tä­a­si­an­tun­tijan

Lee­na Hjelt
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pua pe­rus­taa vies­tin­tä­a­si­an­tun­ti­jan toi­men. Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti asi­as­ta vii­me ko­kouk­ses­saan sa­mal­la, kun an­toi toi­mel­le täyt­tö­lu­van jou­lu­kuun alus­ta lu­kien.

Tä­hän saak­ka kau­pun­gin mark­ki­noin­ti ja vies­tin­tä ovat ol­leet pit­käl­ti kes­ki­tet­tyi­nä yh­teys­pääl­li­köl­le. Vir­kaa on hoi­ta­nut Mer­vi Mik­ko­la, jol­ta se on va­pau­tu­mas­sa en­si vuo­den tou­ko­kuun alus­ta lu­kien. Teh­tä­vään on si­säl­ty­nyt pal­jon it­se­näis­tä har­kin­taa ja tie­don so­vel­ta­mis­ta. Aja­tus on­kin, et­tä yh­teys­pääl­lik­kö ja rek­ry­toi­ta­va vies­tin­tä­a­si­an­tun­ti­ja eh­ti­vät työs­ken­nel­lä li­mit­täin hil­jai­sen tie­don siir­ty­mi­sek­si.

Vies­tin­tä­a­si­an­tun­ti­ja vas­taa suun­ni­tel­man mu­kaan mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän ide­oin­nis­ta, suun­nit­te­lus­ta ja to­teu­tuk­ses­ta sekä kau­pun­gin jul­ki­suus­ku­vas­ta. Teh­tä­vä edel­lyt­tää mo­ni­ka­na­vais­ten si­säl­tö­jen tuot­ta­mis­ta so­si­aa­li­seen me­di­aan, verk­ko­si­vuil­le sekä mui­hin ul­koi­siin ja si­säi­siin vies­tin­tä­ka­na­viin.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?