JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
25.8.2022 11.00

Maa- ja kotita­lous­nai­silla ikimuistoinen ilta ukrainalaisten kanssa

La­pu­an maa-ja ko­ti­ta­lous­nais­ten pai­kal­lis­joh­to­kun­ta jär­jes­ti nai­so­sas­to­jen­sa kans­sa ke­säi­sen il­lan La­pu­al­la ole­vil­le uk­rai­na­lais­per­heil­le elo­kuun alus­sa.

Sää oli so­pi­van läm­min, jos­kin vä­hän pil­vi­nen. Jo­ki­laak­son kau­niis­sa mil­jöös­sä yh­tei­söl­li­syys nä­kyi vah­vas­ti. Nai­so­sas­tot oli­vat ke­rän­neet ar­pa­jais­pöy­dän täy­teen pal­kin­to­ja, tar­joi­lu­pöy­tä not­kui her­kuis­ta ja mak­ka­ran­pais­to­pis­teel­lä riit­ti vils­ket­tä. Kau­nis Les­ke­lä oli myös avoin­na, jos­sa sai le­väh­tää tai naut­tia tar­joi­luis­ta.

Pai­kal­lis­joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Sei­ja Tai­pa­lus lau­sui ter­ve­tu­lo­sa­nat. Tai­ta­va ha­nu­ris­ti Mau­ri Lau­ri­la soit­ti hai­ta­ril­laan kak­si uk­rai­na­lais­ta sä­vel­mää; Kuu­ta­mo­yö ja Hil­jai­nen tie­noo. Yh­des­sä lau­loim­me Suo­men kan­sal­lis­lau­lun. Myös uk­rai­na­lai­set ha­lu­si­vat osal­lis­tua ti­lai­suu­teen lau­la­mal­la Uk­rai­nan kan­sal­lis­lau­lun. Lau­lu nos­tat­ti eri­lai­sia tun­tei­ta pin­taan uk­rai­na­lai­sil­la, ku­ten myös meil­lä suo­ma­lai­sil­l­la. Hei­dän lau­lun­sa tuli suo­raan sy­dä­mes­tä. Lau­lul­laan he ha­lu­si­vat kiit­tää ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­tä.

Lap­sil­le oli jär­jes­tet­ty mo­nen­lai­sia leik­ke­jä ja leik­ki­mie­lis­tä suun­nis­tus­ta mat­kai­lu­puu­tar­han ym­pä­ris­tös­sä. Las­ten ilo ja nau­ru nä­kyi ja kuu­lui.

Sand­ra-Ma­ri­ja Ka­lend­ruz toi­mi ti­lai­suu­des­sa tulk­ki­na vi­ral­li­ses­sa osuu­des­sa, ele­kie­len ja Goog­le-kään­tä­jän toi­mies­sa muu­ten kom­mu­ni­koin­ti­vä­li­nee­nä. Osa uk­rai­na­lai­sis­ta jäi myös ti­lai­suu­den jäl­keen aut­te­le­maan lop­pu­sii­vouk­ses­sa.

Ar­von­nas­ta saa­dut tuo­tot käy­te­tään ly­hen­tä­mät­tö­mä­nä uk­rai­na­lais­las­ten jou­lu­lah­joi­hin.

Sari Hir­ve­lä