JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
29.4. 12:55

Maire on lakitettu, vappu voi alkaa!

Maire lakitettiin hyisessä viimassa, mutta vappuilo alkaa joka tapauksessa. Vasemmalta sivistystoimenjohtaja Mika Kamunen, lukion oppilaskunnan puheenjohtaja Veera Lahdensuo, Maire, Olivia Vieri, Pihla Pelander ja kaupunginjohtaja Satu Kankare. Mairen kanssa voi käydä ottamassa selfien viikonlopun aikana, siihen voi merkitä aihetunnisteeksi #lakkimairelle.

Maire lakitettiin hyisessä viimassa, mutta vappuilo alkaa joka tapauksessa. Vasemmalta sivistystoimenjohtaja Mika Kamunen, lukion oppilaskunnan puheenjohtaja Veera Lahdensuo, Maire, Olivia Vieri, Pihla Pelander ja kaupunginjohtaja Satu Kankare. Mairen kanssa voi käydä ottamassa selfien viikonlopun aikana, siihen voi merkitä aihetunnisteeksi #lakkimairelle.

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an lu­ki­on pi­ha­maal­la la­ki­tet­tiin juu­ri äs­ken jo toi­sen ker­ran pe­räk­käin Mai­re-pat­sas.

Lu­ki­on vap­pu­juh­lan oh­jel­mas­sa oli la­ki­tuk­sen li­säk­si vap­pu­bin­go, si­maa ja munk­ke­ja sekä aar­tee­net­sin­tää piha-alu­eel­ta.

La­ki­tus­pu­heen piti op­pi­las­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Vee­ra Lah­den­suo.

– Tätä Mai­ren la­ki­tus­ta voi­daan sa­noa pe­rin­teek­si, kos­ka se ta­pah­tuu jo toi­sen ker­ran. Mai­re-pat­sas on ku­van­veis­tä­jä Kari Ovas­kan muo­toi­le­ma, ja se tuo­tiin La­pu­an tai­de­mu­se­ol­ta tän­ne lu­ki­on pi­haan vuon­na 2020. Ovas­ka oli La­pu­al­la syn­ty­nyt ja viet­ti tääl­lä pal­jon ai­kaa.

Mai­ren la­kit­ti Pih­la Pe­lan­der ja la­kin ojen­si Oli­via Vie­ri.

– Ajat­te­lim­me, et­tä lak­ki voi­daan jät­tää Mai­ren pää­hän koko vii­kon­lo­puk­si. Vii­me vuon­na jo vi­ri­tel­tiin sel­lais­ta ide­aa, et­tä Mai­ren kans­sa voi käy­dä ot­ta­mas­sa tääl­lä sel­fien, Vee­ra Lah­den­suo ker­toi.

– Nii­hin voi mer­ki­tä ai­he­tun­nis­teek­si esi­mer­kik­si #lak­ki­mai­rel­le, hän vink­ka­si.

La­ki­tus­ta oli­vat seu­raa­mas­sa myös kau­pun­gin­joh­ta­ja Satu Kan­ka­re ja si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja Mika Ka­mu­nen sekä lu­ki­on opet­ta­ja­kun­ta.

– Oli­si­pa hie­noa, jos täs­tä tu­li­si sel­lai­nen pe­rin­ne, et­tä tääl­lä oli­si pal­jon mui­ta­kin la­pu­a­lai­sia. Tämä piha-alue on mu­ka­van puis­to­mai­nen. Jos vain sää suo­sii, tääl­lä oli­si mu­ka­va aloit­taa vap­pua, reh­to­ri Kai­sa Pii­pa­ri­nen jut­te­li.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?