JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
21.5.2024 15.20

Näitkö valaan? Lähetä muistosi!

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ai­na sil­loin täl­löin put­kah­taa jos­sa­kin to­ri­par­la­men­tis­sa tai his­to­ri­a­ryh­mäs­sä esil­le mer­kil­li­nen asia. Suo­mes­sa on 1950-60-lu­vun vaih­teen tie­noil­la kier­tä­nyt jon­kin­lai­nen sir­kus­mes­ta­ri tai show­mies esit­te­le­mäs­sä va­las­ka­laa. Ol­le­ti­kin kuol­lut­ta ja pal­sa­moi­tua.

Va­las­näy­tös on py­säh­ty­nyt myös La­pu­al­la hei­nä­kuus­sa 1959. Ohes­sa La­pu­an Sa­no­mien etu­si­vul­la ol­lut il­moi­tus täs­tä kum­mal­li­ses­ta kier­tu­ees­ta. Viik­koa en­nen il­moi­tus­ta oli leh­des­sä se­los­tus sii­tä, mi­ten va­las on säi­löt­ty esit­te­lyä var­ten: sen ruu­mii­seen on ruis­ku­tet­tu 7 000 lit­raa 10-pro­sent­tis­ta "for­moo­lia" (kai­ke­ti tar­koi­te­taan for­ma­lii­nia) ja pois­tet­tu si­sä­e­li­met.

Ai­ka moni la­pu­a­lai­nen on var­maan­kin va­las­ta käy­nyt ih­met­te­le­mäs­sä, kun se on tuo­tu lin­ja-au­to­a­se­mal­le eli to­ril­le. Esi­mer­kik­si Toi­vo­lan Pek­ka muis­taa ta­pauk­sen hy­vin, mut­ta hän eh­ti ikä­vä kyl­lä näh­dä vain va­laan pyrs­tö­puo­len, kun äi­tee pa­kot­ti läh­te­mään ju­nal­le ke­sä­lo­ma­reis­sua var­ten. Mut­ta kuu­lem­ma Sii­ri­län poi­jat oli­vat is­tu­neet va­laan suus­sa ala­leu­an pääl­lä, ja li­pun­myy­jä oli va­lais­sut van­hal­la jal­ka­lam­pul­la!

Ta­ri­na on niin us­ko­ma­ton, et­tä oli pak­ko kai­vaa ar­kis­to­ja. Il­moi­tus löy­tyi­kin, mut­ta ei ku­vaa. Ai­van ole­mat­to­man pie­ni se­los­tus oli heti 9.7.1959 leh­des­sä. Oli ni­mi­mer­kis­tä pää­tel­len pää­toi­mit­ta­jal­la ke­sä­si­jai­nen, ja fil­miä ei vis­siin ole yh­den va­laan ta­kia has­sat­tu...

Mut­ta ker­to­kaa meil­le! Näit­te­kö va­laan? Mil­lai­ses­sa pe­rä­kon­tis­sa se oli? Mil­tä se näyt­ti? On­ko mui­ta ais­ti­muis­to­ja, ku­ten ha­jua? Oli­ko vä­keä kat­so­mas­sa, mitä lip­pu mak­soi? Ei teil­lä ka­me­raa ol­lut mu­ka­na?

Muis­to­ja voi lä­het­tää osoit­tee­seen toi­mi­tus@la­pu­an­sa­no­mat.fi, tai soit­taa nu­me­roon 045 8917 380. What­sApp toi­mii myös mai­ni­tus­sa nu­me­ros­sa. Jos on oi­kein va­lo­ku­via, niin poi­ket­kaa Sa­no­ma­tiel­lä, skan­na­taan ku­vat. Koos­te­taan jut­tua täs­tä äl­lis­tyt­tä­väs­tä ta­pauk­ses­ta.