JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
24.10.2022 15.50

Olli Lahdensuo ja Juurella-ravintolan Unkeri yrittäjiksi Kosolaan

Lapualainen pitkän linjan leipuri Olli Lahdensuo (oik.) lähtee Kosolan talon kahvilanpitäjäksi. Seinäjokelainen Jani Unkeri on ravintolapuolen yrittäjä. Kievaritoimintaa aloitellaan itsenäisyyspäivänä.

Lapualainen pitkän linjan leipuri Olli Lahdensuo (oik.) lähtee Kosolan talon kahvilanpitäjäksi. Seinäjokelainen Jani Unkeri on ravintolapuolen yrittäjä. Kievaritoimintaa aloitellaan itsenäisyyspäivänä.

Kosolan talo

Ko­so­lan ta­lon re­mont­ti on sii­nä pis­tees­sä, et­tä kie­va­ri­toi­min­ta on al­ka­mas­sa it­se­näi­syys­päi­vä­nä.

Tie­dot­tees­sa ker­ro­taan, et­tä edel­li­set kie­va­rin­pi­tä­jät sata vuot­ta sit­ten oli­vat oli­vat La­pu­an Liik­keen ja IKL:n joh­to­hah­mo Vih­to­ri Ko­so­la ja hä­nen vai­mon­sa Ee­lin Ko­so­la. Kah­vi­la­pal­ve­lui­ta al­kaa nyt pyö­rit­tää Hy­väs­kä Oy:n yrit­tä­jä Ol­li Lah­den­suo, joka on Ee­lin Ko­so­lan (o.s. Lah­den­suo) ser­kun po­jan­poi­ka. Ra­vin­to­la­pal­ve­lui­ta al­kaa tar­jo­ta Juu­rel­la-ra­vin­to­lan yrit­tä­jä Jani Un­ke­ri.

Ta­los­sa on vii­mek­si toi­mi­nut He­rät­tä­jä-yh­dis­tys, jol­ta ny­kyi­nen omis­ta­ja Jari Ve­sa­nen ra­ken­nuk­sen os­ti. Tai­ten teh­ty re­mont­ti on eden­nyt pik­ku hil­jaa. Ta­los­sa oli mui­noin kaup­pa­liik­kei­tä ja yri­tyk­siä, sitä en­nen se oli muun mu­as­sa Vih­to­ri Ko­so­lan ja hä­nen per­heen­sä koti, jää­kä­rie­tap­pi ja ma­ja­ta­lo.