JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
19.3.2024 8.00

Paukussa keskustellaan surusta "Lapua 1976" -elokuvan tiimoilta

Kult­tuu­ri­kes­kus Van­has­sa Pau­kus­sa on mah­dol­li­suus pa­la­ta "La­pua 1976" -elo­ku­van he­rät­tä­miin aja­tuk­siin toi­mit­ta­ja Ariel Neu­la­nie­men joh­dol­la lau­an­tai­na 6. huh­ti­kuu­ta. Ti­lai­suu­den ot­sik­ko­na on "Joko nyt saa sur­ra yh­des­sä?". Su­ru­tee­maa ovat poh­ti­mas­sa elo­ku­van oh­jaa­ja Toni Kur­ki­mä­ki, tuot­ta­ja Pek­ka Poh­jois­pää, tuo­mi­o­ro­vas­ti Jus­si Pe­rä­a­ho sekä MIE­LI Krii­si­kes­kus Sei­nä­jo­en toi­min­nan­joh­ta­ja Eli­na Ant­ti­la-Var­pu­la. Jois­ta­kin en­nak­ko­tie­dois­ta poi­ke­ten piis­pa Mat­ti Sa­lo­mä­ki ei ai­ka­tau­lun yh­teen­sat­tu­mien vuok­si pää­se mu­kaan ti­lai­suu­teen.

La­pu­an kau­pun­gin ja La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­män ta­pah­tu­man ide­oi Ariel Neu­la­nie­mi näh­ty­ään "La­pua 1976" -elo­ku­van.

– Olin muut­ta­nut juu­ri ta­kai­sin Ete­lä-Poh­jan­maal­le 20 vuo­den tau­on jäl­keen. Sa­mal­la ih­met­te­lin, mik­si tämä rä­jäh­dys on men­nyt mi­nul­ta muu­toin kuin ot­sik­ko­ta­sol­la ohi. Elo­ku­va oli kuin is­ku pal­le­aan, Neu­la­nie­mi ku­vai­lee.

– En voi­nut edes ku­vi­tel­la, mi­ten syvä tra­ge­dia on ol­lut kai­kil­le lap­sil­le tai puo­li­son­sa, si­sa­ruk­sen­sa tai ys­tä­vän­sä me­net­tä­neil­le. Ym­mär­sin kui­ten­kin elo­ku­vaan men­nes­sä, et­tä mo­nel­le su­rus­ta pu­hu­mi­nen oli ym­mär­ret­tä­väs­ti vai­ke­aa, jopa vai­ke­ne­mi­seen as­ti, poh­dis­ke­lee Ariel Neu­la­nie­mi.

Kos­ka rä­jäh­dys­tä seu­ra­si ny­ky­muo­toi­sen krii­si­a­vun käyn­nis­ty­mi­nen Suo­mes­sa, ti­lai­suu­des­sa on hyvä ky­syä, voim­me­ko jo sur­ra yh­des­sä. Neu­la­nie­men joh­dol­la poh­di­taan, on­ko suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri avoi­mem­pi su­re­mi­seen. Mi­ten siis koh­da­ta suru? En­tä sil­loin, kun se odot­ta­ma­ton suru tu­lee­kin si­vuo­ves­ta omaan ko­tiin. Mitä työ­ka­lu­pa­kis­sa pi­täi­si ol­la?

Näi­hin tee­moi­hin ja "La­pua 1976" -elo­ku­van mu­ka­naan tuo­miin yl­lä­tyk­siin pa­la­taan kult­tuu­ri­kes­kus Van­has­sa Pau­kus­sa viik­koa en­nen rä­jäh­dyk­sen vuo­si­päi­vää.

//Edit 2.4.2024 klo 10: kor­jat­tu Eli­na Ant­ti­la-Var­pu­lan tit­te­li.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?