JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
15.6. 09:45

Valtteri Holkkola malli­kil­pai­luihin New Yorkiin

Lapualainen, 19-vuotias Valtteri Holkkola lähtee mallikilpailuihin New Yorkiin heinäkuussa. Kuva Sami Pulkkinen

Lapualainen, 19-vuotias Valtteri Holkkola lähtee mallikilpailuihin New Yorkiin heinäkuussa. Kuva Sami Pulkkinen

Mal­li­toi­mis­to Pa­riss Mo­dels on va­lin­nut Suo­men edus­ta­jat New Yor­kiin In­ter­na­ti­o­nal Mo­de­ling and Ta­lent As­so­ci­a­ti­on (IM­TA) jär­jes­tä­mään Mo­del of the Ye­ar kil­pai­luun, joka pi­de­tään 17.–21. hei­nä­kuu­ta. Tie­dot­tees­sa ker­ro­taan, et­tä kan­sain­vä­li­seen mal­li- ja ky­ky­kil­pai­luun läh­tee täl­lä ker­taa la­pu­a­lai­nen Valt­te­ri Holk­ko­la ja la­pu­a­lai­set su­ku­juu­ret omaa­va, Il­ma­jo­el­la täl­lä het­kel­lä asu­va Cia-Cat­ha­ri­na Iso-Tuis­ku.

Holk­ko­la on 19-vuo­ti­as ja 190 cm pit­kä. Hän har­ras­taa lau­lua ja ur­hei­lua. Holk­ko­la osal­lis­tuu New Yor­kis­sa seit­se­mään eri osa­kil­pai­luun, jot­ka ovat Run­way, Fas­hi­on Print, TV Be­au­ty,Com­mer­ci­al Print, Swim­we­ar, Je­ans sekä Sin­ging.

New Yor­kis­sa kil­pai­li­jat esit­täy­ty­vät sa­doil­le huip­pu­toi­mis­toil­le ym­pä­ri maa­pal­loa ja mah­dol­li­suus tar­jo­aa mer­kit­tä­vän pon­nah­dus­lau­dan eteen­päin muun mu­as­sa mal­leil­le, näyt­te­li­jöil­le ja lau­la­jil­le.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?