JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
6.3.2024 13.00

Vuoden ensimmäisiä lapualaisia kaivataan yhteisille synttäreille

Lapualainen lions-klubi LC Lapua järjestää huhtikuussa yhteissynttärit vuosien 1964-2024 aikana Lapualle syntyneille vuoden ensimmäisille vauvoille. Vanhimmat heistä ovat jo aikuisia, nuorimmat tällaisia ihanuuksia. Ilmoittautukaapa mukaan, tarjolla synttärikakun lisäksi muutakin mukavaa. Ilmoittautumisviestiä voi laittaa osoitteeseen risto.pihlajamaki@upm.com.

Lapualainen lions-klubi LC Lapua järjestää huhtikuussa yhteissynttärit vuosien 1964-2024 aikana Lapualle syntyneille vuoden ensimmäisille vauvoille. Vanhimmat heistä ovat jo aikuisia, nuorimmat tällaisia ihanuuksia. Ilmoittautukaapa mukaan, tarjolla synttärikakun lisäksi muutakin mukavaa. Ilmoittautumisviestiä voi laittaa osoitteeseen risto.pihlajamaki@upm.com.

Arkistokuva: Minna Vainionpää

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an van­hin li­ons-klubi LC La­pua on ke­rän­nyt va­ro­ja la­pu­a­lai­sil­le ala­kou­luil­le vuo­si­kym­me­net jär­jes­tä­mäl­lä vau­va-ar­vaus­ki­san sii­tä, mil­loin La­pu­al­le syn­tyy vuo­den en­sim­mäi­nen vau­va, ja on­ko tuo­re kun­ta­lai­nen tyt­tö vai poi­ka. Kuu­den­kym­me­nen vuo­den ai­ka­na ovat ar­po­ja myy­neet kou­lu­lai­set tie­nan­neet pe­rä­ti 80 000 eu­roa.

– Ny­kyi­sin kou­luil­le lah­joi­te­taan noin 2 500 eu­roa per vuo­si, ker­too klu­bis­sa asi­aa hoi­ta­va Juha Lah­ti­nen.

Nyt lei­jo­nat ha­lu­a­vat koo­ta yh­teen kaik­ki 60 vuo­den "eka­vau­vat".

– Yh­tei­set synt­tä­rit pi­de­tään huh­ti­kuun 13. päi­vä lau­an­tai­na, jo­ten nyt sai­si il­moit­tau­tua mu­kaan. Tar­jol­la on synt­tä­ri­kak­kua ja mu­ka­vaa oh­jel­maa sekä pie­ni muis­ta­mi­nen näil­le merk­ki­hen­ki­löil­le, Lah­ti­nen pal­jas­taa.

Tu­los­sa on siis erään­lai­nen luok­ka­ko­kous tai vuo­den isoim­mat synt­tä­rit.

– Ekal­le vau­val­le on klubi ai­ko­jen alus­ta as­ti lah­joit­ta­nut kum­mi­lu­si­kan ja äi­dil­le tork­ku­pei­ton. Näi­tä­hän voi ot­taa mu­kaan "luok­ka­ko­kouk­seen", Lah­ti­nen vink­kaa.

Ohes­sa on lis­ta kai­kis­ta niis­tä per­heis­tä, joi­hin on kuu­den­kym­me­nen vuo­den ai­ka­na syn­ty­nyt vuo­den en­sim­mäi­nen la­pu­a­lai­nen.

– Toi­vot­ta­vas­ti saam­me mu­kaan synt­tä­ri­juh­lil­le eka­vau­vo­ja nuo­rim­mis­ta van­him­piin, Lah­ti­nen toi­voo.

– Jos tie­dät ole­va­si eka­vau­va tai teil­lä sel­lai­nen on, lait­ta­kaa vies­tiä Pih­la­ja­mä­en Ris­tol­le osoit­tee­seen ris­to.pih­la­ja­ma­ki@upm.com. Lis­tal­la ole­vil­le mah­dol­li­ses­ti pois muut­ta­neil­le tut­ta­vil­le voi myös vin­ka­ta asi­as­ta, Lah­ti­nen neu­voo.

Täs­sä lis­ta vuo­den en­sim­mäis­ten La­pu­al­le syn­ty­nei­den vau­vo­jen per­heis­tä vuo­sil­ta 1964 – 2024 ryh­mi­tel­ty­nä vuo­si­kym­me­nil­le.

1964 Tert­tu ja Veik­ko Kouk­ka­ri, 1965 Sis­ko ja Aar­ne Ket­tu­mä­ki, 1966 Ee­va ja Mat­ti Tal­vi­tie, 1967 Es­te­ri ja Jaak­ko Ha­ka­la, 1968 Ei­la ja Pent­ti Ku­ja­la, 1969 Kaa­ri­na ja Pau­li Tuu­ri.

1970 Eli­sa ja Ris­to Ra­ja­mä­ki, 1971 Pirk­ko ja Heik­ki Paa­vo­la, 1972 An­ne­li ja Simo Piri, 1973 An­ne­li ja Veik­ko Ala-Hau­ta­la, 1974 Lee­na ja Rolf Käc­ko, 1975 ei tie­to­ja, 1976 ei tie­to­ja, 1977 An­na-Lii­sa ja Mar­kus Kal­li­o­kos­ki, 1978 Pirk­ko ja Ant­ti Kor­pi­tie, 1979 Lee­na ja Sep­po Luo­ma.

1980 Kai­ja ja Sep­po Kor­pe­la, 1981 Lee­na ja Ant­ti Pul­li, 1982 Han­ne­le ja Toi­vo Romp­pa­la, 1983 Ir­ma ja Au­lis Rap­pe, 1984 Ir­ma ja Joel Kan­gas­luo­ma, 1985 Ai­ra ja Pent­ti Hauk­ka­la, 1986 Si­nik­ka ja Ris­to Tii­si­jär­vi, 1987 Hilk­ka-Mai­ja ja Rau­no Lat­va­la, 1988 Rit­va Es­ko­la ja Timo Pent­ta­la, 1989 Ei­ja ja Vesa Kan­gas­luo­ma.

1990 Ul­la ja Mark­ku Tur­ja, 1991 An­ne ja Juha Ek­man, 1992 Mar­jo ja Heik­ki Saa­ri, 1993 Lee­na ja Jan­ne Haa­po­ja, 1994 Tyt­ti ja Mark­ku Hon­ka­nie­mi, 1995 Mari ja Mar­ko Vä­li­mä­ki, 1996 Mar­ja ja Jou­ni Kor­pi­tie, 1997 Tar­ja ja Juk­ka Saa­ri, 1998 Sari Kes­ki­kal­lio ja Timo Bäck, 1999 Han­ne­le Ala­kar­hu ja Jark­ko Pu­hak­ka.

2000 Maa­rit ja Ari-Pek­ka Haa­vis­to, 2001 Min­na Sih­to ja Jou­ni Kan­gas, 2002 Mir­va Nik­ka­ri ja Juk­ka Kui­va­kan­gas, 2003 Miia ja Mark­ku Ala­ko­jo­la, 2004 Tui­ja ja Esa Hulk­ki, 2005 Han­na-Lea ja Juha Ki­vi­sa­lo, 2006 Han­na Top­pi­nen ja Juha Kui­vi­la, 2007 Kat­rii­na ja Tuo­mo Salo, 2008 Mari Hol­ma ja Pet­ri Tam­mi­nen, 2009 Sari Kaup­pi­la ja Jar­no Ala-Fos­si.

2010 Suvi Le­pis­tö ja Tomi Nis­ka­nen, 2011 Kris­tii­na ja Mat­ti Sil­lan­pää, 2012 syn­ty­nyt 1.1. tyt­tö, ei muu­ta tie­toa, 2013 Min­na ja Topi Hau­ta­la, 2014 Min­na ja Mar­ko Äm­mä­lä, 2015 Min­na ja Jan­ne Lah­den­suo, 2016 Anu ja Hen­ry Yli­mä­ki, 2017 Anu ja Jørn Møller, 2018 Satu ja Esa Mäki, 2019 An­na ja Jaak­ko Kan­gas.

2020 Tii­na ja Aa­pe­li Puis­tik­ko, 2021 Han­na Si­pi­lä ja Juha Saa­ri, 2022 Han­na Tal­li­nen ja Jani-Mat­ti Le­pis­tö, 2023 Ma­ria Le­pis­tö ja Juk­ka Luo­ma, 2024 syn­ty­nyt tyt­tö 1.1.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?