JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Kulttuuri
27.10.2022 8.00

Rock-balladeja Alajoki-salissa

Tomi Paldanius esittää lauantaina Alajoki-salissa tuttuja pop-klassikoita muun muassa Dire Straitsilta, The Queenilta, Cutting Crewlta.

Tomi Paldanius esittää lauantaina Alajoki-salissa tuttuja pop-klassikoita muun muassa Dire Straitsilta, The Queenilta, Cutting Crewlta.

Fin­gers­ty­le-ki­ta­ris­ti Tomi Pal­da­nius kon­ser­toi lau­an­tai­na Ala­jo­ki-sa­lis­sa. Tie­dot­teen mu­kaan mai­net­ta Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la niit­tä­nyt Pal­da­nius soit­taa klas­sik­ko­hit­te­jä men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä. Re­per­tu­aa­riin kuu­luu muun mu­as­sa Qu­ee­nin, San­ta­nan, Jean Si­be­liuk­sen, En­nio Mor­ri­co­nen ja mo­nen muun ra­kas­te­tun esit­tä­jän kap­pa­lei­ta. Hä­nen oh­jel­mis­tos­saan on uu­sia ki­ta­ra­so­vi­tuk­sia, ku­ten esi­mer­kik­si ”Is This Love”, ”Alo­ne”, ”(I Just Died) In Yo­ur Arms” ja ”Won­der­ful To­night”.

Pal­da­nius on esiin­ty­nyt am­ma­tik­seen vuo­des­ta 2017 al­ka­en, jos­kin ura mu­sii­kin pa­ris­sa al­koi hä­nen val­mis­tut­tu­aan klas­si­sen ki­ta­ran­soi­ton opet­ta­jak­si. Vuon­na 2005 hän jät­ti Suo­men, myi omai­suu­ten­sa ja läh­ti Yh­dys­val­toi­hin, jos­ta jat­koi Aust­ra­li­aan, pää­ty­en lo­pul­ta asu­maan Thai­maa­han jos­sa elä­mää sä­vyt­tä­vät lap­si, vai­mo ja kak­si koi­raa.

Pal­da­niuk­sen suh­de mu­siik­kiin ja ki­ta­ran­soit­toon muut­tui ul­ko­mail­la. Pal­da­nius löy­si va­paam­man il­mai­su­tyy­lin jota kut­su­taan fin­gers­ty­leks, eli sor­mi­soit­to­tyy­lik­si. Fin­gers­ty­le-soit­ta­ja on va­paa tyy­li­ra­joit­teis­ta, eli esiin­ty­jää ei ka­te­go­ri­soi­da esim. klas­si­sen, fla­men­con, tai blu­es­ki­ta­ran­soit­ta­jak­si. Fin­gers­ty­le-soit­ta­jan oh­jel­mis­to ja soit­to­tyy­li ovat va­pai­ta klas­si­sen puo­len ra­joi­tuk­sis­ta.

Ke­säl­lä 2021 muu­sik­ko jul­kai­si so­vi­tuk­si­aan Dire Straits-yh­ty­een kap­pa­leis­ta sekä CD-le­vyl­lä et­tä nos­tal­gi­aa tih­ku­val­la tup­la LP-le­vyl­lä.