JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
19.5.2020 8.00

Ei saa pukata päällä eikä
sylkeä kentälle

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Hip hur­raa! Jouk­ku­eur­hei­lu­ke­sä al­kaa sit­ten­kin! Pal­loi­lu­la­jien lii­tot ovat lin­jan­neet, et­tä pe­lit voi­daan aloit­taa ke­sä­kuus­sa, mut­ta vie­lä odo­tel­laan Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta oh­jei­ta käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä.

La­pu­al­la eni­ten po­ruk­kaa ve­tä­vät ke­säi­sin jal­ka­pal­lo­mat­sit ja pe­sä­pal­lo-ot­te­lut. Leh­tem­me ke­sä­toi­mit­ta­ja Kal­le Vaah­to­nie­mi pe­laa jal­ka­pal­loa Vir­ki­än vä­reis­sä, ja kah­vi­tun­nil­la pun­ta­roi­tiin, mi­ten pe­lit saa­daan jär­jes­ty­mään.

Fu­tis­kau­si al­kaa La­pu­al­la pai­kal­lis­kamp­pai­lul­la Pon­nis­tus-Vir­kiä ke­sä­kuun 16. päi­vä­nä, ja tämä mat­si on ai­na ve­tä­nyt jopa sa­to­ja kat­so­jia. Jos jouk­ku­eis­sa huol­ta­ji­neen on jo ne­li­sen­kym­men­tä ih­mis­tä, niin las­ke­taan­ko hei­dät ko­ko­nais­mää­rään ken­täl­lä? Kes­kus­ken­tän ka­tet­tuun kat­so­moon vii­si­kym­men­tä, au­rin­ko­kat­so­moon toi­set vii­si­kym­men­tä, mut­ta en­tä jos ken­tän lai­doil­le saa­puu po­ruk­kaa enem­män, kuka heis­tä vas­taa?

Pal­lo­liit­to mää­rä­si, et­tä har­joi­tuk­sis­sa pe­laa­jia saa ol­la ken­täl­lä vain 30 ja­kaan­tu­nee­na 10 ih­mi­sen ryh­miin. Lä­hi­kon­tak­tia pi­tää vält­tää. Har­joi­tuk­sis­sa ei saa pu­ka­ta pääl­lä, pal­loa ei saa kos­ket­taa pal­jain kä­sin. Ken­täl­le ei saa syl­keä. Sak­sas­sa käyn­nis­ty­nees­sä Bun­des­lii­gas­sa kuu­lem­ma saa teh­dä muu­rin, mut­ta jos tuu­let­taa, pi­tää ol­la kah­den met­rin tur­va­vä­li mui­hin.

Sa­moil­la ra­joi­tuk­sil­la jou­du­taan ope­roi­maan su­per­pe­sik­ses­sä. No, pääl­lä puk­kaa­mis­ta ei vis­siin tar­vit­se kiel­tää. Eni­ten yli­mää­räis­tä työ­tä on jouk­ku­ei­den taus­ta­voi­mil­la. Mis­tä tar­peek­si jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia pai­men­ta­maan ylei­sön tur­val­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä?

Mut­ta tar­vit­see­ko mei­tä val­voa? Osai­sim­me­ko pi­tää tur­va­vä­lin ja nou­dat­taa hy­vää kä­si­hy­gie­ni­aa? Se on pie­ni hin­ta sii­tä, et­tä pää­sem­me naut­ti­maan penk­kiur­hei­lus­ta ke­sän mit­taan.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?