JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
26.11.2020 7.00

Erinomaista tiedotustyötä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Suo­ma­lai­set pai­kal­lis­leh­det ja­ka­vat vuo­sit­tain omil­la paik­ka­kun­nil­laan Ant­ti-pat­saan ta­hol­le, joka on edis­tä­nyt paik­ka­kun­nan hy­vin­voin­tia te­ke­mäl­lä yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­leh­den kans­sa. La­pu­an Sa­no­mien tä­män­vuo­ti­nen Ant­ti ojen­net­tiin run­sain kii­tok­sin La­pu­an ter­veys­kes­kuk­sen ko­ro­na­tie­do­tuk­sen kär­ki­pään te­ki­jöil­le: hoi­to­työn joh­ta­ja Ca­ri­ta Lil­ja­mol­le ja osas­ton­hoi­ta­ja Anu Kaap­po­lal­le. Vie­rei­sel­lä si­vul­la li­sää.

La­pu­an Sa­no­mien Ant­tia ei ter­veys­kes­kuk­sen vä­el­le osoi­tet­tu vain tä­män­vuo­ti­ses­ta tie­do­tuk­ses­ta, vaan kaut­ta ai­ko­jen eri­no­mai­ses­ta tie­do­tus­työs­tä. Vuo­si­kym­me­nien ajan on La­pu­al­la to­tut­tu sii­hen, et­tä ter­veys­kes­kuk­sen väki tie­dot­taa ihan kai­kes­ta, mikä la­pu­a­lais­ten ter­vey­den ja sai­rau­den hoi­toon kuu­luu. Lu­ke­mat­to­mia jut­tu­ja on teh­ty vas­taa­not­to­ai­ko­jen muu­tok­sis­ta, lää­kä­ri­ti­lan­tees­ta, kau­sif­luns­sas­ta, di­a­be­tes-va­lis­tuk­ses­ta, vuo­de­o­sas­to­jen käy­tän­nöis­tä, saat­to­hoi­dos­ta, vä­es­tö­vas­tuu­a­lu­eis­ta, näyt­tee­no­tois­ta, po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä, ko­ti­sai­raan­hoi­dos­ta, ma­sen­nuk­sen ja ve­ren­pai­ne­tau­din eh­käi­syp­ro­jek­teis­ta, sai­raan­kul­je­tuk­ses­ta... Ja pal­jos­ta muus­ta. Nämä osui­vat ar­kis­tos­ta sil­mään pi­kai­sel­la vil­kai­sul­la.

Ku­ten ju­tus­sa mai­ni­taan, fak­toi­hin pe­rus­tu­van tie­don ja­ka­mi­nen on tär­ke­ää sekä ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­töl­le et­tä La­pu­an Sa­no­mil­le. Vii­me päi­vi­nä on uu­ti­soi­tu huu­haa­seen pe­rus­tu­vas­ta vink­ki­lis­tas­ta, jos­sa ko­ro­nan pa­ran­ta­mi­sek­si ke­ho­te­taan ajat­te­le­maan po­si­tii­vi­ses­ti ja ul­koi­le­maan. Täl­lais­ta höt­töä vas­taan jou­tu­vat tais­te­le­maan sekä ter­vey­den­huol­to-or­ga­ni­saa­ti­ot et­tä leh­dis­tö. Täs­sä mei­dän on help­po luot­taa La­pu­an ter­veys­kes­kuk­sen vä­keen – sitä kaut­ta tu­lee vain ko­vaa fak­taa.

Ter­veys­kes­kuk­sen väki on Ant­tin­sa an­sain­nut, ja me La­pu­an Sa­no­mis­sa toi­vo­tam­me työl­len­ne eri­no­mais­ta jat­koa!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?