JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
20.2.2018 8.00

Euro Lapualle takaa elinvoi­mai­suuden

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kaup­pa­kes­kus Ruu­ti avat­tiin vii­me tors­tai­na ja juh­lia jat­ket­tiin läpi vii­kon­lo­pun. Per­jan­tai-il­ta­na koko kylä rä­ti­si ja pa­mah­te­li, kun loh­ja­lai­nen Suo­men Ilo­tu­li­tus Oy am­pui tai­vaal­le var­mas­ti­kin la­pu­a­lai­sit­tain kaik­kien ai­ko­jen ko­meim­man säih­keen. Ohes­sa ku­va­kin. K-Su­per­mar­ket­tien kaup­pi­as Jari Hah­ka kä­väi­si maa­nan­tai­na aa­mus­ta Kau­ha­jär­ven kou­lul­la, ja kou­lu­lai­set oli­vat kuu­lem­ma ke­hu­neet, et­tä ei Sei­nä­jo­el­la­kaan näin hie­noa ilo­tu­li­tus­ta ole näh­ty iki­nä. Se so­pii hy­vin, kun La­pu­an kes­kus­ta pik­ku hil­jaa laa­je­nee koh­ti Alan­koa.

K-myy­mä­löi­den ava­jai­sis­sa oli vie­rai­ta Kes­kon joh­to­por­taas­ta pit­kä rivi. Ket­jun rak­sa­puo­len kon­sep­ti­joh­ta­ja Ee­ro Vil­ku­na muis­tut­ti, et­tä kun Kes­ko avaa La­pu­al­le kak­si myy­mä­lää, on sen ta­ka­na pit­kä työ alu­een os­to­voi­mai­suu­den sel­vit­tä­mi­sek­si. Mi­tään ei teh­dä il­man kar­toi­tus­ta sii­tä, pii­saa­ko La­pu­al­la ja la­pu­a­lai­sil­la raha yl­lä­pi­tää K-liik­keen kaup­po­ja täs­sä mää­rin. Mark­ki­na­tut­ki­mus teh­dään tie­tys­ti laa­jem­mal­ta alu­eel­ta kuin vain La­pu­al­ta, mut­ta tu­los on po­si­tii­vi­nen: meil­le kan­nat­taa ava­ta kak­si isoa uut­ta mar­ket-ko­kois­ta myy­mä­lää.

Rau­ta­kaup­pi­as Ii­ro Ta­ka­la sa­noi, et­tä La­pua on mie­len­kiin­toi­nen ja kas­va­ta mark­ki­na-alue. Hän muis­tut­ti, et­tä uu­sil­la myy­mä­löil­lä ha­lu­taan hil­li­tä os­to­vuo­toa Sei­nä­jo­el­le. Nyt on­kin oi­ke­as­taan kiin­ni enää meis­tä it­ses­täm­me, py­syy­kö La­pu­al­la kaup­po­jen tar­jon­ta. Sa­dan­nen ker­ran kir­joi­tan sa­man lau­seen: Joka eu­ro, mikä kan­ne­taan Sei­nä­jo­el­le tai Tuu­riin, on pois la­pu­a­lais­ten kaup­po­jen kas­sas­ta. Sitä kaut­ta pal­ve­lu ja va­li­koi­ma var­mas­ti huo­no­ne­vat. Jos ha­lu­taan, et­tä La­pua py­syy elin­voi­mai­se­na, os­te­taan La­pu­al­ta. Yk­sin­ker­tai­nen yh­tä­lö, ja tosi.