JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
6.2.2020 8.00

Fiksuja vieraita

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Par­hail­laan vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta Sa­no­ma­leh­ti­viik­koa. Kes­kus­kou­lun 4C-luok­ka opet­ta­jan­sa Mil­la Yli-Kui­vi­lan joh­dol­la kävi La­pu­an Sa­no­mis­sa tu­tus­tu­mas­sa leh­den­te­koon. Jut­tua si­vul­la 7.

Kou­lu­lais­vie­rai­luil­la kur­ka­taan jo­kai­sen työn­te­ki­jän työ­pis­tee­seen ja kuul­laan, mil­lai­sia työ­teh­tä­viä leh­des­sä on. Leh­den ar­kis­to on ai­na vie­rai­lun kiin­nos­ta­vin paik­ka. ”On­ko tääl­lä ihan joka iki­nen La­pu­an Sa­no­mat mikä on kos­kaan il­mes­ty­nyt?” Kyl­lä, jo­kai­nen on tal­les­sa. Ar­kis­tos­ta moni kou­lu­lai­nen löy­tää oman syn­ty­mäil­moi­tuk­sen­sa tai kas­teil­moi­tuk­sen, ja rie­mu on suu­ri kun ku­vis­ta­kin löy­tyy tut­tu­ja. Tosi kiin­nos­ta­va on myös leh­ti­ta­lon sei­näl­lä ole­va iso La­pu­an kart­ta, jos­ta et­si­tään ko­ti­ka­tua ja mui­ta tut­tu­ja paik­ko­ja.

Kou­lu­luok­kien ja päi­vä­ko­ti­ryh­mien kans­sa tär­keä osa leh­ti­vie­rai­lua on ”ky­se­ly­tun­ti”. Vie­raat saa­vat ky­sel­lä leh­den­te­koon ja me­di­aan liit­ty­vää. Tiis­tai­nen nel­jäs luok­ka ky­se­li niin fik­su­ja, et­tä po­ru­kas­sa tai­taa kas­vaa tu­le­via jour­na­lis­te­ja. Kuka mää­rää, mitä leh­des­sä voi jul­kais­ta? Saa­ko ihan mitä ta­han­sa pai­naa leh­teen? Ketä saa haas­ta­tel­la ja mis­sä ti­lan­tees­sa? Voi­ko ku­via jul­kais­ta il­man ih­mi­sen lu­paa? Mis­tä te kek­sit­te haas­ta­tel­ta­vat? On­ko leh­den ol­ta­va val­mis tie­tyl­lä kel­lon­lyö­mäl­lä? Ker­ro­taan­ko La­pu­an Sa­no­mis­sa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta tai ufo­ha­vain­nois­ta? On­ko La­pu­an Sa­no­mis­sa ol­lut jut­tua Ki­vi­ris­tin tais­te­lus­ta?

Li­säk­si kes­kus­tel­tiin nel­jäs­luok­ka­lai­sil­le tär­keis­tä asi­ois­ta, ja sen seu­rauk­se­na syn­tyi ohes­sa ole­va mie­li­pi­de­kir­joi­tus, jos­sa on tär­keä vies­ti kau­pun­gin kou­lu­ruo­as­ta vas­taa­val­le vir­ka­mie­hel­le.

Tä­män vii­kon La­pu­an Sa­no­mia on ti­lat­tu kou­luil­le sa­doit­tain. Toi­vot­ta­vas­ti saam­me tu­le­vil­la­kin vii­koil­la jul­kais­ta kou­luis­sa syn­ty­nei­tä Sa­no­ma­leh­ti­vii­kon tuo­tok­sia. Ja meil­le saa tul­la ky­lään kos­ka ta­han­sa, kun­han vain so­vi­taan hy­vis­sä ajoin etu­kä­teen. Me­di­a­kas­va­tus on osa ny­ky­ai­kais­ta ope­tus­suun­ni­tel­maa, ja se on myös leh­dis­töl­le tär­keä osa toi­min­taa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?