JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
14.12.2017 8.00

Hyvä mieli molemmille

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an lu­ki­o­lai­set ot­ti­vat osaa sa­ta­vuo­ti­aan Suo­men kun­ni­ak­si jär­jes­tet­tyyn tem­pauk­seen, jos­sa haas­tet­tiin te­ke­mään sata hy­vää te­koa synt­tä­ri­vuo­den kun­ni­ak­si. Jut­tua ai­hees­ta si­vul­la 10.

Lu­ki­o­lais­ten hy­vän­te­ke­väi­syys­tem­paus to­teu­tet­tiin it­se­näi­syys­päi­vän aat­to­na. Opis­ke­li­jat sai­vat it­se va­li­ta työ­koh­teen­sa, jo­hon me­ni­vät avuk­si. Koh­tei­na oli yri­tyk­siä, yk­si­tyi­siä ih­mi­siä, di­a­ko­ni­a­työn kaut­ta saa­tu­ja osoit­tei­ta ja kau­pun­gin hal­lin­to­kun­tia.

Kyse oli puh­taas­ti hy­vän­te­ke­väi­syy­des­tä – lu­ki­o­lai­set sai­vat pal­kak­seen pel­käs­tään hy­vän mie­len. Sa­moin tie­tys­ti apua saa­neet ih­mi­set ja yri­tyk­set.

Nuo­ri­soa moi­ti­taan ko­vas­ti sii­tä, et­tä kai­kes­ta pi­tää saa­da palk­kaa. Tämä tem­paus osoit­ti, et­tä ihan van­ha­nai­kai­nen kök­kä­työ on voi­mis­saan myös nuor­ten mie­lis­sä. Mikä hie­noin­ta, täs­sä au­tet­tiin lä­hel­lä ole­via ih­mi­siä, jopa naa­pu­rei­ta.

Hy­viä te­ko­ja teh­tiin nyt Suo­mi 100 -mer­keis­sä, mut­ta mi­kään ei es­tä jat­ka­mas­ta ta­paa. Jo­kai­nen meis­tä tie­tää, mi­ten ka­ve­rin jelp­pi­mi­nen läm­mit­tää miel­tä – sekä omaa et­tä sen ka­ve­rin.

Tun­ti-pari ai­kaa ja apua vaik­ka ker­ran kuus­sa naa­pu­rin hy­väk­si ei ole pal­jon. Vai on­ko meil­lä lii­an kii­re? Jos, niin pi­tääs­kö vä­hän jar­rut­taa?